หน้าแรกตำบลตำบลบ้านหลวง

ตำบลบ้านหลวง

ตำบลบ้านหลวง มีที่ราบสำหรับการเพาะปลูกน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขา พื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ มีน้ำตกที่สวยงามอยู่หลายแห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ

สถานที่ท่องเที่ยว

 1. ที่ว่าการอำเภอจอมทอง
 2. สถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมทอง
 3. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
 4. สวนสนที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 5. น้ำตกแม่กลาง
 6. น้ำตกแม่ยะ
 7. น้ำตกวชิรธาน
 8. น้ำตกสิริภูมิ
 9. น้ำตกสิริธาร
 10. พระมหาธาตุนภเมทนีดล
 11. พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ
 12. ยอดดอยอินทนนทสูงสุดแดนสยาม

 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล 

การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ซึ่งผ่านตำบลบ้านหลวงในแนวทิศเหนือ – ใต้ และมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 จาก ตัว อ.จอมทอง เชื่อมต่อ อ.แม่แจ่ม และขึ้นสู่ดอยอินทนนท์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ ในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก นอกจากถนนสายสำคัญดังกล่าวแล้วยังมีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนดินลูกรังที่คดเคี้ยวไปมา และบางหมู่บ้านทางรถยนต์เข้าสู่พื้นที่ของหมู่บ้านไม่ได้ ต้องอาศัยการเดินเท้า หรือใช้รถจักรยานยนต์เท่านั้น


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่แวน

ตำบลเมืองคอง

ตำบลต้นเปา

ตำบลยางคราม

ตำบลเมืองแหง

ตำบลแม่ตืน

- Advertisment -