หน้าแรกตำบลตำบลบ้านปง

ตำบลบ้านปง

ตำบลบ้านปง เป็นตำบลหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอ มีหมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านปง หมู่2 บ้านปงเหนือ หมู่3 บ้านเก๊าเดื่อ หมู่4 บ้านทุ่งโป่ง หมู่5 บ้านแม่ฮะ หมู่6 บ้านแม่ขนิลเหนือ หมู่7 บ้านปางยาง หมู่8 บ้านน้ำซุ้ม หมู่9 บ้านทุ่งโป่งใต้

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลบ้านปง อยู่หางจากที่ว่าการอำเภอหางดง ประมาณ 18 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ลาดชัน มีป่าไม้และภูเขาเป็นส่วนใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 117.34 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,337 ไร่ มีประชากรอยู่ไม่หนาแน่น

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านปง

จำนวนหลังคาเรือน : 1,224 หลังคาเรือน  
จำนวนประชากร : 4,934 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 211 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 73 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 45 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 8 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 5 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 521 คน จำนวนผู้พิการ : 39 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ปงใต้ 1 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
  ปงเหนือ 2 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
  แม่ฮะ 3 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
  ทุ่งโป่ง 4 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
  แม่ฮะเหนือ 5 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
  แม่ขนิลเหนือ 6 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
  ปางยาง 7 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
  น้ำซุ้ม 8 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
  ทุ่งโป่งใต้ 9 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
  ใหม่สันคะยอม 10 บ้านปง หางดง เชียงใหม่
  ใหม่ห้วยลึก 11 บ้านปง หางดง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านปง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลหารแก้ว
บทความถัดไปตำบลหนองแก๋ว
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านกาด

ตำบลแม่อาย

ตำบลดอนแก้ว

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา