หน้าแรกตำบลตำบลบ้านตาล

ตำบลบ้านตาล

ตำบลบ้านตาล ขึ้นชื่อ ผาสิงห์เหลียว บ้านตาล อำเภอ ฮอด บ้านตาลมี 9 หมู่บ้าน หมู่1บ้านตาลเหนือ หมู่2 บ้านป่าขาม หมู่3 บ้านตาลใต้ หมู่4 บ้านทุ่งโป่ง  หมู่5 บ้านตาลกลาง  หมู่6 บ้านเด่นสารภี  หมู่7 บ้านแม่ยุย  หมู่8 บ้านท่าหนองหลวง  หมู่9 บ้านช่างเคิ่ง

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านตาล

จำนวนหลังคาเรือน : 1,625 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 5,338 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 791 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 373 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 240 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 25 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 3 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,756 คน จำนวนผู้พิการ : 39 คน

ประวัติ ตำบลบ้านตาล

แต่เดิมชาวบ้านมีเชื้อสายลัวะ ชาวบ้านได้มาอาศัยในเขตพื้นที่นี้เมื่อ ปีพ.ศ.1202 – 1590 แต่ก่อนบ้านตาลมีอยู่ด้วยกัน 7 หลังคาเรือน โดยการนำของหลานหมื่นยสได้มาอาศัยอยู่บริเวณทุ่งนาบดสด ก่อสร้างบ้านเมือง ต่อมาถูกพม่ารุกราน ชาวบ้านได้อพยพหนีศึกไปอยู่ตามชายป่าเขา เมื่อศึกสงบจึงกลับมายังตำบลบ้านตาล ปัจจจุบันมีชาวบ้านจากถิ่นอื่น ๆ เข้ามาตั้งรกราก

สภาพทั่วไปของตำบล

มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ดินเป็นดินลูกรัง มีป่าเบญจพรรณ หมู่บ้านเรียงรายตลอดเส้นทางหลัก

อาณาเขตตำบล 

ทิศเหนือ ติดกับ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ลี้ จ.ลำพูน

ทิศตะวันตก ติดกับ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ้านตาล

การเดินทาง

เดินทางโดยทางหลวงสายฮอด – ดอยเต่า จากตัวอำเภอ ระยะทาง 18 กม. ถึงปากทางเข้าตำบลบ้านตาล จากปากทางตำบลมีเส้นทางลาดยางสลับกับคอนกรีต


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลบ่อหลวง
บทความถัดไปตำบลหางดง
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสบโขง

ตำบลทุ่งต้อม

ตำบลแม่สาว

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา