หน้าแรกตำบลตำบลบ้านช้าง

ตำบลบ้านช้าง

ตำบลบ้านช้าง ประกอบด้วยหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านช้างใน หมู่ 2 บ้านเก๊าะมะค่า หมู่3 บ้านปางไม้แดง หมู่4 บ้านต้นลุง หมู่5 บ้านศรีดงเย็น รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

ทิศเหนือ                        ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง

ทิศใต้                            ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง

ทิศตะวันออก                ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

ทิศตะวันตก                  ติดต่อเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ  66.324  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  16,581  ไร่

ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย มีสภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  พื้นที่ทั้งหมด  ประมาณ 1 ใน 3  เป็นที่ราบเชิงเขา

อาชีพราษฎร

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น การปลูกชา  ทำเมี่ยง  การปลูกกระหล่ำปลี  ปลูกข้าว  ข้าวโพด  กาแฟ  ลิ้นจี่  สวนส้ม  และผลไม้เมืองหนาว

สภาพทางสังคม

ด้านการศึกษา   ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด สพฐ.  จำนวน  2   แห่ง

–  โรงเรียนประถมศึกษา    1         แห่ง

จำนวนนักเรียน               22     คน

–  โรงเรียนขยายโอกาส               1         แห่ง

จำนวนนักเรียน               140    คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย  จำนวน  3   แห่ง

–   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก๋ายน้อย   จำนวนนักเรียน               5        คน

–   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า      จำนวนนักเรียน               15       คน

–         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเงาะ  จำนวนนักเรียน               19       คน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–  วัด/สำนักสงฆ์                     6        แห่ง

สาธารณสุข

–  สถานีอนามัยประจำตำบล 1         แห่ง

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ช้างใน 1 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
  เก๊าะมะค่า 2 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
  ปางไม้แดง 3 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
  ต้นลุง 4 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่
  ศรีดงเย็น 5 บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านช้าง

จำนวนหลังคาเรือน : 843 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 3,154 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 299 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 156 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 85 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 35 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 11 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 320 คน จำนวนผู้พิการ : 28 คน

ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลตำบลบ้านช้าง 


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลตลาดใหญ่

ตำบลแช่ช้าง

ตำบลน้ำบ่อหลวง

ตำบลริมใต้

ตำบลหนองควาย

- Advertisment -