หน้าแรกตำบลตำบลบ่อหลวง

ตำบลบ่อหลวง

ตำบลบ่อหลวง  มี  11 หมู่บ้าน  หมู่1 บ้านบ่อหลวง  หมู่2 บ้านวังกอง  หมู่3 บ้านขุน หมู่4 บ้านนาฟ่อน หมู่5 บ้านแม่ลายเหนือ หมู่6 บ้านแม่ลายใต้ หมู่7 บ้านพุย  หมู่8 บ้านกิ่วลม  หมู่10 บ้านเตียนอาง  หมู่11 บ้านบ่อสะแง๋ หมู่12 บ้านบ่อพะแวน

จำนวนประชากรใน ตำบลบ่อหลวง

จำนวนหลังคาเรือน : 2,931 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 12,470 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,670 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 696 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 369 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 89 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 8 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,438 คน จำนวนผู้พิการ : 78 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ตาลเหนือ 1 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ป่าขาม 2 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ตาลใต้ 3 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ทุ่งโป่ง 4 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ตาลกลาง 5 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  เด่นสารภี 6 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  แม่ยุย 7 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ท่าหนองหลวง 8 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ช่างเคิ่ง 9 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ใหม่พัฒนา 10 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อหลวง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลยางคราม

ตำบลเชิงดอย

ตำบลหนองควาย

ตำบลดอยแก้ว

ตำบลแม่ทะลบ

ตำบลแม่ศึก

- Advertisment -