ตำบลบ่อหลวง

ตำบลบ่อหลวง  มี  11 หมู่บ้าน  หมู่1 บ้านบ่อหลวง  หมู่2 บ้านวังกอง  หมู่3 บ้านขุน หมู่4 บ้านนาฟ่อน หมู่5 บ้านแม่ลายเหนือ หมู่6 บ้านแม่ลายใต้ หมู่7 บ้านพุย  หมู่8 บ้านกิ่วลม  หมู่10 บ้านเตียนอาง  หมู่11 บ้านบ่อสะแง๋ หมู่12 บ้านบ่อพะแวน

จำนวนประชากรใน ตำบลบ่อหลวง

จำนวนหลังคาเรือน : 2,931 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 12,470 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,670 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 696 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 369 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 89 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 8 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,438 คน จำนวนผู้พิการ : 78 คน

 รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ตาลเหนือ 1 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ป่าขาม 2 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ตาลใต้ 3 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ทุ่งโป่ง 4 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ตาลกลาง 5 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  เด่นสารภี 6 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  แม่ยุย 7 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ท่าหนองหลวง 8 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ช่างเคิ่ง 9 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่
  ใหม่พัฒนา 10 บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบ่อหลวง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า