หน้าแรกตำบลตำบลบวกค้าง

ตำบลบวกค้าง

ตำบลบวกค้าง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอสันกำแพง มีหมู่บ้านจำนวน 12 หมู่บ้าน คือ บ้านบวกค้าง บ้านต้นคู่ บ้านป่าตาล บ้านแม่แต บ้านร้อยพร้อม บ้านย่าปาย บ้านกอสะเลียม บ้านร้องก่องข้าว บ้านช่างเพี้ยน บ้านโป่ง บ้านร้องก่องข้าวใต้ บ้านหนองเหนี่ยง

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ อ.บ้านชี จ.ลำพูน

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แซ่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลบวกค้าง

จำนวนหลังคาเรือน : 2,543 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 8,059 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 1,827 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 294 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 373 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 36 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 48 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,426 คน จำนวนผู้พิการ : 83 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  บวกค้าง 1 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  บวกค้าง 2 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ต้นดู่ 3 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ป่าตาล 4 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  แม่แต 5 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ร้อยพร้อม 6 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ย่าปาย 7 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  กอสะเลียม 8 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ร้องก่องข้าว 9 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ช่างเพี้ยน 10 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  โป่ง 11 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  ร้องก่องข้าวใต้ 12 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่
  หนองเหนี่ยง 13 บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่

 ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลบวกค้าง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านตาล

ตำบลสันติสุข

ตำบลเมืองนะ

ตำบลยั้งเมิน

ตำบลทุ่งปี้

- Advertisment -