หน้าแรกตำบลตำบลน้ำแพร่

ตำบลน้ำแพร่

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา

ที่ตั้ง  สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหางดง ระยะทางห่างจากอำเภอหางดง ประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้  ประมาณ  16  กิโลเมตร  โดยใช้ถนนเลียบคลองชลประทาน
ทิศเหนือ            จรดบ้านไร่  ตำบลบ้านแหวน  อำเภอหางดง
ทิศใต้                จรดบ้านจำปาลาว  และบ้านป่าตึงใต้  ตำบลสันกลาง  อำเภอสันป่าตอง
ทิศตะวันออก      จรดบ้านกอง  และบ้านโรงวัว  ตำบลหางดง  อำเภอหางดง
ทิศตะวันตก       จรดบ้านแม่ขนิลเหนือ  ตำบลบ้านปง  อำเภอหางดง  อำเภอสะเมิง

การปกครอง  พื้นที่  และจำนวนประชากร  

ตำบลน้ำแพร่มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 11 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 80.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,340.75 ไร่ มีประชากรทั้งสิน 6,591 คน แยกเป็นประชากรชาย จำนวน 3,270 คน ประชากรหญิง จำนวน 3,321 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,969 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 81.13 คน/ตารางกิโลเมตร(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2557)

ภูมิประเทศมีภูมิประเทศเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา  ทางทิศตะวันตกมีสภาพเป็นป่าและภูเขา พื้นที่ประมาณ 50% ของทั้งหมดอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าแม่ท่าช้าง–แม่ขนิล)

อาชีพ  ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรม,  ปลูกข้าวและถั่วเหลืองและสวนลำไย  มีบางส่วนที่มีอาชีพรับจ้างในเมือง

จุดเด่นของพื้นที่
1) อุทยานแห่งชาติออบขาน  ลักษณะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้เข้าสู่ตำบลได้
2)  วัดพระธาตุดอยถ้ำ  เป็นวัดเก่าแก่ดั่งเดิมในท้องถิ่นตำบลน้ำแพร่  ซึ่งมีทัศนีย์ภาพที่สวยงามเพราะตั้งอยู่บนภูเขาสามารถขึ้นไปชมวิวของอำเภอหางดงและไปทำบุญไหว้พระได้ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้
3)วัดพระธาตุเวียงด้ง  เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในตำบลน้ำแพร่ ซึ่งมีความสวยงามน่าเยี่ยมชม
4) อนุสาวรีย์พ่อขุนหมื่นด้งนคร  ตั้งอยู่ในวัดเวียงด้ง  เป็นที่ที่ประชาชนกราบไหว้บูชา
5)สนามกีฬาประจำอำเภอหางดง  ซึ่งตั้งอยู่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสวนสุขภาพให้ประชาชนมีที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
6) บ้านศิลปินแห่งชาติ พ่อครูคำ  กาไวย์ (นายคำ  กาไวย์) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง  ( การแสดงพื้นบ้าน – ช่างฟ้อน ) เป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงของล้านนา และเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนือที่  น่าสนใจเหมาะแก่การส่งเสริมเป็นสถานที่ดูงานและอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลัง
7)  ศูนย์วัฒนธรรมบ้านแพะขวาง  ตั้งอยู่ในวัดเอรัณฑวัน หมู่ 3  ตำบลน้ำแพร่  เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมของล้านนา  เป็นที่ศึกษาดูงานของประชาชนในด้านวัฒนธรรม

รหัสไปรษณีย์ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  เวียงด้ง 1 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
  ศาลา 2 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
  แพะขวาง 3 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
  น้ำแพร่ 4 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
  ป่าจี้ 5 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
  แสนตอ 6 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
  ท่าไม้ลุง 7 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
  แม่ขนิลใต้ 8 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
  ดอยถ้ำ 9 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
  น้ำบุ่น 10 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่
  เวียงด้ง 11 น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลน้ำแพร่


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่คะ

ตำบลแจ่มหลวง

ตำบลสุเทพ

ตำบลหารแก้ว

ตำบลท่ากว้าง

- Advertisment -