หน้าแรกตำบลตำบลนาเกียน

ตำบลนาเกียน

ตำบลนาเกียนแบ่ง เป็น 20 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านแม่ฮอง หมู่2 บ้านแม่โขง หมู่3 บ้านนาเกียน หมู่4 บ้านใบหนา หมู่5 บ้านห้วยครั่ง หมู่ 6 บ้านอูตูม หมู่ 7 บ้านหนองอึ่ง  หมู่ 8 บ้านแม่ลอก หมู่9 บ้านห้วยส้ม หมู่10 บ้านผีปาน  หมู่11 บ้านแม่สะเต หมู่ 12 บ้านห่างหลวง  หมู่13 บ้านสงิน  หมู่ 14 บ้านห้วยบง  หมู่15 บ้านแม่เกิบ หมู่16 บ้านทีลอง หมู่17 บ้านแม่สอ หมู่18 บ้านห้วยลอก หมู่ 20 บ้านก๋องป๋อเหนือ หมู่ 21 บ้านทีเนอะ

รหัสไปรษณีย์ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50310

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่ฮอง 1 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่โขง 2 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  นาเกียน 3 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  ใบหนา 4 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยครั่ง 5 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  อูตูม 6 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  หนองอึ่ง 7 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่ลอก 8 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยส้ม 9 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  ผีปาน 10 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่สะเต 11 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  ห่างหลวง 12 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  สงิน 13 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยบง 14 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่เกิบ 15 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  ทีลอง 16 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  แม่สอ 17 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  ห้วยลอก 18 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  หนองอึ่งเหนือ 19 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  ก๋องป๋อเหนือ 20 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
  ทีเนอะ 21 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลนาเกียน

จำนวนหลังคาเรือน : 1,700 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 7,460 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 343 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 786 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 8 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 110 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 1 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 987 คน จำนวนผู้พิการ : 36 คน

ขอบคุรข้อมูลเทศบาลตำบลนาเกียน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลม่อนจอง

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลแม่แวน

ตำบลหนองควาย

ตำบลแม่นาวาง

ตำบลดอยหล่อ

- Advertisment -