หน้าแรกตำบลตำบลนาคอเรือ

ตำบลนาคอเรือ

ตำบลนาคอเรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ระยะทางจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล นาคอเรือถึงที่ว่าการอำเภอฮอด ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 110 กิโลเมตร

คำขวัญประจำตำบล

นาคอเรือ เลื่องลือชื่อ   ผ้าทอมือเลื่องลือนาม

อุดมเขตเกษตรกรรม   ถิ่นวัฒนธรรม “คนเมือง” “ปกากะญอ”

เนื้อที่และอาณาเขต Area and Boundary

ตำบลนาคอเรือมีพื้นที่ ประมาณ 318 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 198,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลฮอด            อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ทิศใต้        ติดต่อ ตำบลท่าเดื่อ      อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันออก             ติดต่อ ตำบลบ้านแอ่น  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก               ติดต่อ ตำบลบ่อหลวง  อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภูมิประเทศ The Physical Feature

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาคอเรือ มีความหลากหลายทางด้านภูมิประเทศ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนเป็นป่าและภูเขาสูง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้ำท่วมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขตนิคมสหกรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติ มีลำห้วยที่สำคัญไหลผ่านหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรจำนวน 2 สาย คือ ลำห้วยแม่ป่าไผ่และลำห้วยแม่งูด

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน

ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านหลังท่อ หมู่2 บ้านนาคอเรือ หมู่3 บ้านห้วยหินดำ หมู่4 บ้านห้วยฝาง หมู่5 บ้านแม่ป่าไผ่  หมู่6 บ้านแม่งูด หมู่7 บ้านเด่น หมู่8 บ้านตีนตก หมู่9 บ้านแม่ลายดวงจันทร์ หมู่10 บ้านใหม่ยูงทอง

จำนวนประชากรใน ตำบลนาคอเรือ

จำนวนหลังคาเรือน : 1,374 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 4,838 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 660 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 352 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 67 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 48 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 2 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,197 คน จำนวนผู้พิการ : 51 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50240

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หลังท่อ 1 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
  นาคอเรือ 2 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
  ห้วยหินดำ 3 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
  ห้วยฝาง 4 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
  แม่ป่าไผ่ 5 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
  แม่งูด 6 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
  เด่น 7 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
  ตีนตก 8 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
  แม่ลายดวงจันทร์ 9 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
  ใหม่ยูงทอง 10 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่

ขอบคุณเทศบาลตำบลนาคอเรือ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลสันทรายหลวง
บทความถัดไปตำบลบ่อสลี
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านปง

ตำบลสันกลาง

ตำบลป่าไผ่

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา