หน้าแรกตำบลตำบลท่าเดื่อ

ตำบลท่าเดื่อ

ตำบลท่าเดื่อ ตั้งอยู่ในเขตปกครอของอำเภอดอยเต่า ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแปลง3 หมู่ 2 บ้านแปลง8 หมู่ 3 บ้านแปลง5 หมู่ 4 บ้านวังหลาง หมู่ 5 บ้านหนองบัวคำ หมู่ 6 บ้านดงมะนะ

สภาพทั่วไปของตำบล

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และเป็นเนินบ้างบางส่วน มีแม่น้ำปิงไหลผ่าน มีทะเลสาบดอยเต่าตั้งอยู่ด้วยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วัดในตำบลท่าเดื่อ

วัดบ้านชั่ง ตำบลท่าเดื่อ

วัดแปลงห้า ตำบลท่าเดื่อ

วัดวังหลวง ตำบลท่าเดื่อ

จำนวนประชากรใน ตำบลท่าเดื่อ

จำนวนหลังคาเรือน : 1,145 หลังคาเรือน    
จำนวนประชากร : 3,181 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 449 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 114 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 124 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 20 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 10 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 735 คน   จำนวนผู้พิการ : 32 คน
ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โรงพยาบาลดอยเต่า 105 ถ.ฮอด-แม่ตื้น หมู่3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260

รหัสไปรษณีย์ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50260

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แปลง3 1 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
  แปลง8 2 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
  แปลง5 3 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
  วังหลวง 4 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
  หนองบัวคำ 5 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
  ดงมะนะ 6 ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลท่าเดื่อ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลแม่ทะลบ

ตำบลท่ากว้าง

ตำบลหนองตอง

ตำบลแม่แรม

ตำบลบ่อสลี

ตำบลสบโขง

- Advertisment -