หน้าแรกตำบลตำบลทุ่งข้าวพวง

ตำบลทุ่งข้าวพวง

ตำบลทุ่งข้าวพวง  ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านห้วยเป้า หมู่2 บ้านแม่ก๋อน หมู่3 บ้านทุ่งข้าวพวง หมู่4 บ้านแม่จา               หมู่5 บ้านทุ่งข้าวหลวง                 หมู่6 บ้านขุนคอง  หมู่7 บ้านห้วยตีนตั่ง

เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง

เลขที่ 9 หมู่ 7 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-045120 Fax 053-045080

รหัสไปรษณีย์ ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50170

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ห้วยเป้า 1 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่ก๋อน 2 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
  ทุ่งข้าวพวง 3 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
  แม่จา 4 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
  ทุ่งข้าวหลวง 5 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
  ขุนคอง 6 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
  ห้วยตีนตั่ง 7 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลทุ่งข้าวพวง

จำนวนหลังคาเรือน : 2,001 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 11,340 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 795 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 786 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 340 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 16 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 21 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,234 คน จำนวนผู้พิการ : 68 คน

ขอบคุณข้อมูล อบต. ตำบลทุ่งข้าวพวง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลสง่าบ้าน

ตำบลหารแก้ว

ตำบลป่าเมี่ยง

ตำบลเวียง

ตำบลทุ่งต้อม

ตำบลบ่อแก้ว

- Advertisment -