หน้าแรกตำบลตำบลทรายมูล

ตำบลทรายมูล

ตำบลทรายมูล แบ่งเขตการปกครอง เป็น 5 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านดอนมูล หมู่2 บ้านสันโค้งใหม่ หมู่4 บ้านสันโค้งเก่า หมู่5 บ้านหัวทุ่ง  หมู่6 บ้านทรายมูล

รหัสไปรษณีย์ ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ดอนมูล 1 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
  สันโค้งใหม่ 2 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
  ป่าเป้า 3 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
  สันโค้งเก่า 4 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
  หัวทุ่ง 5 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
  ทรายมูล 6 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่
  ทรายมูล 7 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลทรายมูล

จำนวนหลังคาเรือน : 705 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 2,446 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 485 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 79 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 185 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 8 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 11 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 729 คน จำนวนผู้พิการ : 24 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลทรายมูล


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเชิงดอย

ตำบลบ้านแปะ

ตำบลป่าแป๋

ตำบลสบเปิง

ตำบลหารแก้ว

ตำบลริมใต้

- Advertisment -