หน้าแรกตำบลตำบลตลาดใหญ่

ตำบลตลาดใหญ่

ตำบลตลาดใหญ่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน  หมู่ 1 บ้านดอกแดง หมู่1 บ้านป่าดู่ หมู่ 3 บ้านแม่ก๊ะใต้ รหัสไปรษณีย์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  แม่ก๊ะเหนือ 1 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  แม่ก๊ะตลาด 2 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  แม่ก๊ะใต้ 3 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  แม่จ้องใต้ 4 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
  แม่จ้องเหนือ 5 ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลตลาดใหญ่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอดอยสะเก็ด อยู่ในชั้นความสูงประมาณ 300 เมตรลักษณะพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศใต้ มีลำเหมืองแม่โป่งไหลผ่าน

อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่คือ และ ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลตลาดใหญ่

จำนวนหลังคาเรือน : 456 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 1,551 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 304 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 56 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 101 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 5 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 4 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 491 คน จำนวนผู้พิการ : 11 คน

 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

  1. อบต. ตลาดใหญ่
  2. สถานีอนามัยตำบลตลาดใหญ่
  3. วัดศรีชยาราม (แม่ก๊ะเหนือ)
  4. วัดสุนทรศิริ (แม่ก๊ะใต้)
  5. โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะตลาด
  6. โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
  7. วัดพรหมจริยาราม (แม่ก๊ะตลาด)
  8. วัดมหาวนาภิมุข (แม่จ้อง)
  9. วัดศรีดอนคู่
  10. โรงเรียนอนุบาลสุมาลี

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้ตำบลสำราญราษฎร์
บทความถัดไปตำบลแม่โป่ง
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลเปียงหลวง

ตำบลบ้านกลาง

ตำบลมะขุนหวาน

- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา