หน้าแรกตำบลตำบลดอนแก้ว

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลดอนแก้วแบ่ง เป็น 7 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านตำหนักเหนือ  หมู่ 2 บ้านตำหนักใต้ หมู่ 3 บ้านสันต้นกอก หมู่ 4 บ้านดอนแก้ว หมู่ 5 บ้านดอนแก้ว หมู่ 6 บ้านน้ำโจ้ หมู่ 7 บ้านสันกลาง รหัสไปรษณีย์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  ตำหนักเหนือ 1 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
  ตำหนักใต้ 2 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
  สันต้นกอก 3 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
  ดอนแก้ว 4 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
  ดอนแก้ว 5 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
  น้ำโจ้ 6 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่
  สันกลาง 7 ดอนแก้ว สารภี เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลดอนแก้ว

จำนวนหลังคาเรือน : 1,167 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 3,128 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 827 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 176 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 209 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 24 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 22 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 1,603 คน จำนวนผู้พิการ : 64 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลดอนแก้ว


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลบ้านเป้า

ตำบลแม่แตง

ตำบลสันนาเม็ง

ตำบลปงตำ

ตำบลสันมหาพน

ตำบลลวงเหนือ

- Advertisment -