หน้าแรกตำบลตำบลดอนแก้ว

ตำบลดอนแก้ว

ตำบลดอนแก้ว เดิมเป็นตำบลที่อยู่ในเขตของตำบลแม่สา ต่อมาปี พ.ศ.2474 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลดอนแก้ว โดยใช้บ้านดอนแก้วเป็นหมู่บ้านหลัก เหตุที่ชื่อ “ดอนแก้ว” เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นเนินสูงกว่าหมู่บ้านอื่น และเพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งแต่โบราณถือว่า แก้ว แหวน เงินทอง เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงต่อท้ายเป็น “ดอนแก้ว” ซึ่งแปลว่า ที่ดีงาม จึงเรียกกันต่อๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้

สภาพทั่วไปของตำบล

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอแม่ริม อาณาเขตติดต่อกับศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบด้านตะวันออกจดแม่น้ำปิง ด้านตะวันตกติดต่ออุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 34,953 ตรม. เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของราษฎรหรือเขตชุมชน 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด คือพื้นที่ทางฝั่งขวาของถนนเชียงใหม่ – ฝาง (้ด้านตะวันออก) สำหรับพื้นที่ที่เหลือ 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมด

 อาณาเขตตำบล

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทิศใต้ ติดกับ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตำบลดอนแก้วแบ่งเขตการปกครอง เป็น  7 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านดอนแก้ว หมู่ 3 บ้านศาลา หมู่ 4 บ้านป่าแงะ หมู่ 5 บ้านพระนอน หมู่ 6 บ้านป่ารวก หมู่ 7 บ้านสันเหมือง หมู่ 9 บ้านศรีวารี
จำนวนประชากรใน ตำบลดอนแก้ว

จำนวนหลังคาเรือน : 2,486 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 10,388 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 736 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 166 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 137 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 16 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 15 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 488 คน จำนวนผู้พิการ : 62 คน

รหัสไปรษณีย์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่50180

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  สบสา 1 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
  ดอนแก้ว 2 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
  ศาลา 3 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
  ป่าแงะ 4 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
  พระนอน 5 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
  ป่ารวก 6 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
  สันเหมือง 7 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
  ชะเยือง 8 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
  สบสา-หนองฟาน 9 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
  พระเจ้านั่งโก๋น 10 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลดอนแก้ว


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลช่างเคิ่ง

ตำบลสันพระเนตร

ตำบลห้วยทราย

ตำบลหารแก้ว

ตำบลแม่นะ

- Advertisment -