หน้าแรกตำบลตำบลช้างคลาน

ตำบลช้างคลาน

ตำบลช้างคลาน ที่อยู่ : อบต. ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
รหัสไปรษณีย์ตำบลช้างคลาน : 50100
วัดในตำบลช้างคลาน
วัดหัวฝาย วัดลอยเคราะห์ วัดพันตอง วัดบุพพาราม วัดชัยมงคล วัดช่างฆ้อง วัดอุปคุต วัดศรีดอนไชย
โรงเรียนในตำบลช้างคลาน
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ โรงเรียนกาวิละอนุกูล
มัสยิดในตำบลช้างคลาน
มัสยิดช้างคลาน มัสยิดอิสลามบ้านฮ่อ

สถานที่ท่องเที่ยว ไนท์บาซาร์ ตลาดนัด ‘อยู่นาน’ อาสนวิหารพระหฤทัย

อาสนวิหารพระหฤทัย หรือวัดพระ หฤทัย ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง ริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันตก ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2474 โดยบาทหลวงจอร์จ มีราแบล และพระสงฆ์ชาวไทยชื่อคุณพ่อนิโคลัส ที่ร่วมกันสร้างวัดน้อยขึ้นหลังหนึ่งเป็นเรือนไม้หลังย่อม เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิ จของชาวคริสต์ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ และมีการบูรณะเรื่อยมา จนในปัจจุบันได้มีการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่และสามารถรองรับผู้ที่มาประกอบศาสนกิจได้ถึง 600 คน สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่สวยงามแบบยุโรป อาคารทรงเหลี่ยมหลังคาจั่ว ม ียอดโดมสูงแบบสมัยใหม่ประดับไม้กางเขน ภายในประกอบด้วยรูปวาดและประดับกระจกสีเป็นเรื่องราวที่มาจากพระคัมภีร์ บานประตูไม้แกะสลักที่ละเอียดสวยงาม ถือได้ว่าอาสนวิหารพระหฤทัยเป็นศาสนสถานที่สำคัญยิ่งของชาวคาทอลิกในภูมิภาคนี้

การเข้าชมอาสนวิหารพระหฤทัยควรติดต่อขออนุญาตจากบาทหลวงผู้รับผิดชอบก่อนล่วงหน้า โทร. 0 5327 1859


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง

ตำบลมะขุนหวาน

ตำบลแม่วิน

ตำบลแม่คะ

ตำบลบ้านเป้า

ตำบลขุนคง

- Advertisment -