ตำบลชมภู

ตำบลชมภูแบ่ง เป็น 8 หมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านหนองป่าแสะ หมู่ 2 บ้านพญาชมภู หมู่3 บ้านสุพรรณ หมู่ 4 บ้านท่าต้นกวาว หมู่5 บ้านทุ่งขี้เสือ หมู่6 บ้านบุปผาราม หมู่8 บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9 บ้านร่มป่าตอง รหัสไปรษณีย์ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140

หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
  หนองป่าแสะ 1 ชมภู สารภี เชียงใหม่
  พญาชมภู 2 ชมภู สารภี เชียงใหม่
  สุพรรณ 3 ชมภู สารภี เชียงใหม่
  ท่าต้นกวาว 4 ชมภู สารภี เชียงใหม่
  ทุ่งขี้เสือ 5 ชมภู สารภี เชียงใหม่
  บุปผาราม 6 ชมภู สารภี เชียงใหม่
  แม่สะลาบ 7 ชมภู สารภี เชียงใหม่
  ศรีดอนมูล 8 ชมภู สารภี เชียงใหม่
  ร่มป่าตอง 9 ชมภู สารภี เชียงใหม่

จำนวนประชากรใน ตำบลชมภู

จำนวนหลังคาเรือน : 795 หลังคาเรือน
จำนวนประชากร : 2,976 คน จำนวนผู้สูงอายุ : 428 คน
จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 124 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 142 คน
จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 8 คน จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 20 คน
จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 516 คน จำนวนผู้พิการ : 65 คน

ขอบคุณข้อมูลเทศบาลตำบลชมภู


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า