หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการ Smart City Forum & International Conference on Digital Arts Media and...

งานเสวนาวิชาการ Smart City Forum & International Conference on Digital Arts Media and Technology

“งาน Smart City Forum & International Conference on Digital Arts Media and Technology 

17091396_10206547711331413_532479301_o

   หรือ ICDAMT 2017”ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยความร่วมมือของคณะด้านดิจิทัล จาก 5 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, วิทยาลัยเชียงราย และมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักวิจัย นักพัฒนา นักออกแบบ วิศวกร และนักเทคโนโลยี ได้แลกเปลี่ยนความคิด และพัฒนาอุตสาหกรรม Digital Arts, Digital Media และ Digital Technology เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคและของประเทศไทย

ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาทั้ง 5 สถาบัน แสดงการสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งความรู้ ผลักดันให้งานวิจัยเชิงดิจิทัลมีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียน การสอน การทำวิจัย ตลอดจนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรสายวิชาการของสถาบันต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรระดับนานาชาติ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตสายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรให้ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล และสื่อมัลดิมีเดีย รวมถึงสายงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในพิธีเปิดงานยังคงมีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Thailand Digital Economy” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นแขกผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ทั้งยังมีนักวิชาการทั้งจากไทยและต่างประเทศอีกมากมายที่จะมาเสวนาในหัวข้อของ “Smart City Forum” ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม ดิเอมเพรส เชียงใหม่ ห้องเชียงใหม่ 4-5 อาคารนานาชาติ เวลา 08.30 – 12.30 น. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งสำรองที่นั่งได้ที่ คุณอาทิตยา อีเมลล์ atitaya@kic.camt.info หรือหมายเลขโทรศัพท์ 093-143-3386

17091240_10206547712131433_906953817_o


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -