หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผนึกธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมเอสเอ็มอี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผนึกธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมเอสเอ็มอี

ppp_1269

วันนี้(27 ก.ค. 59) นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับนางสาวกิตติมา ทองเกตุ ผู้อำนวยการบริหารพันธมิตรและลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นประธานในพิธีเปิด“กิจกรรมการเสวนาสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ครั้งที่ 1/2559” หรือ LSPs Meeting & Matching 2016 ณ ห้องวิภาวดี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ “โครงการส่งเสริมโลจิสติกส์การค้าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะตลาด CLMV” ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2555-2560) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลัก ในการส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยจะเข้ามามีบทบาทในด้านโลจิสติกส์การค้ามากขึ้น ในด้านการสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่าง LSPs ในภูมิภาค และระหว่าง LSPs กับผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ CLMV เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจโลจิสติกส์ไทยให้พร้อมรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ ควบคู่ไปกับใช้ประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์การค้าในภูมิภาคอาเซียน

กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ให้เป็นคลัสเตอร์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์หลากหลายสาขาเข้าด้วยกัน เพิ่มขีดความ สามารถในการให้บริการให้สูงขึ้นเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าและกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สร้างความ เข้มแข็งให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ ตลอดจนเพิ่มอำนาจการต่อรองในเวทีการค้าโลก และรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย ให้ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศลงได้

ในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมที่จะส่งเสริม เพิ่มความคล่องตัวให้ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ด้วยโซลูชั่นทางการเงินแบบครบวงจร(Logistic Industry Solution) โดยนำเสนอบริการธุรกรรมทางการเงินทั้งในและต่างประเทศที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจสามารถก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายการจัดกิจกรรมร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายและสามารถสร้างเครือข่ายในทางปฏิบัติได้จริง กรมจะร่วมกับ SCB จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สองในเดือนถัดไป

โครงการนี้นับเป็นโครงการนำร่อง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อเดือน มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ขยายธุรกิจสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อขอสมัครหรือขอรับกำหนดการ/ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info.lspmeeting2016@gmail.com หรือ 02-346-9000 ต่อ 12 ติดต่อ คุณรดาณัฐ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -