Home >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ตลาดต้องชม “กาดฮิมน้ำอุโมงค์” จังหวัดลำพูน

ตลาดต้องชม “กาดฮิมน้ำอุโมงค์” จังหวัดลำพูน

ขอเชิญพี่น้องชาวลำพูน และต่างจังหวัด แอ่วงาน “ตลาดต้องชม…กาดฮิมน้ำอุโมงค์” ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดลำพูน เปิดดำเนินการทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (ทุกสัปดาห์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยตลาดแห่งนี้มีความเป็นตลาด “ภูมิวัฒนธรรม”ที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ภายใต้โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเปิดทางการ ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนสาธารณะปิงห่าง หมู่ที่ 5 บ้านป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

“ตลาดต้องชม” ถือว่าเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) เชื่อมโยงและกระจายผลผลิต ช่องทางการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานต่างๆ ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งภาครัฐจะร่วมมือกับประชาชน เอกชน ประชาสังคม และทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และพัฒนา เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่…


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า