หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 กับโครงการ คิงส์ฯ ร่วมใจต้านภัยจากยุงลาย

คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 กับโครงการ คิงส์ฯ ร่วมใจต้านภัยจากยุงลาย

CSR 200916_5777

เชียงใหม่ 20กันยายน 2559– คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ( King Service Center) ผู้นำด้านการกำจัดปลวกและแมลงรบกวน จัดโครงการ คิงส์ฯ ร่วมใจต้านภัยจากยุงลาย เพื่อฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ช่วยเหลือประชาชน ตอบแทนสังคม กับกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้ซิกาและโรคไข้เลือดออก             ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งโครงการนี้นอกจากช่วยกำจัดยุงลายให้กับชุมชนในพื้นที่แล้ว ยังให้ความรู้และการป้องกันตนเองจากยุงลาย อันเป็นพาหะนำโรคระบาดหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคไข้ซิกา ณ หมู่ 1 บ้านสันป่าสัก ต.บ้านช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

โดยมีนายสุธี ลีละยุทธโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดแมลงลงพื้นที่ภายในหมู่บ้านสันป่าสักพร้อมกับ นายกิตติภัทร อ่างบุญตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นลุง, นายสวัสดิ์ สืบอภิชาติกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า บ้านศรีดงเย็น และนางวราภรณ์ วงศ์อนันต์ ส.อบต หมู่ที่สาม บ้านปางไม้แดง  ซึ่งทางบริษัท คิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนไทยเป็นสำคัญ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของไวรัสซิกาและไข้เลือดออก โดยเฉพาะชุมชนห่างไกลที่ขาดโอกาส อีกทั้งยังเป็นการลดช่องว่างทางสัมคมอีกด้วย

ดังนั้นในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทคิงส์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 40 ทางบริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมซีเอสอาร์เพื่อช่วยเหลือสังคมขึ้น โดยวางแผนว่าจะจำทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมทุกๆ ปี

 25590920_9533 CSR 200916_229625590920_9934

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

นัดภพ ไชยองค์การ (นัตตรา) ฝ่ายประชาสัมพันธ์

โทร 094 669 9648 E-mail monkeyeatbanana@gmail.com


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -