หน้าแรกUnseen Chiangmaiออบหลวง ภูเขาหินพิงกัน Unseen

ออบหลวง ภูเขาหินพิงกัน Unseen

ออบหลวง ภูเขาหินที่ยิ่งใหญ่  ผาหินขนาดใหญ่ถึงสองผาพิงบรรจบเข้าหากัน โดยมีน้ำไหลผ่านกัดเซาะจนเกิดประติมากรรมมหัศจรรย์ แบบนี้ได้ รอบๆ มีร่องรอยของอารยธรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ รอบบริเวณมีพันธุ์พืชหลากหลายชนิด มีความงดงามทุกฤดูกาล ระหว่างภูเขาหิน มีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่าน  ที่นี่จึงได้ชื่อว่า Unseen in Chiangmai อีกที่หนึ่ง

ออบหลวง (14) ออบหลวง (10) ออบหลวง (43)ออบหลวง (13) ออบหลวง (46)

อุทยานแห่งชาติออบหลวง

ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจุดเด่นที่ โตรกธาร และผาหิน ที่ถูกลำน้ำแม่แจ่มกัดเซาะจนเกิด เป็นโตรกเขาน้ำเชี่ยวกรากรุนแรง ท้าทายนักล่องแก่งทั้งหลายให้มาร่วมผจญภัยไปตามสายน้ำแห่งนี้ นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติออบหลวง ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ที่ต้องเดินข้ามสะพานออบหลวงเข้าสู่แหล่งโบราณคดี ที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ และภาพเขียนสี ก่อนประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำร้อนเทพพนม ที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติ อุณหภูมิสูงถึง 99 องศาเซลเซียส พวยพุ่งมากระทบน้ำเย็นใต้ดินจนเกิดไอร้อนคุอยู่ตลอดเวลา สภาพธรรมชาติอันงดงาม ของอุทยานฯออบหลวง เหมาะแก่กิจกรรมกลางแจ้งหลายประเภท ทั้งการเดินป่า ปั่นจักรยานเสือภูเขา พายเรือ และล่องเรือชมธรรมชาติ

วันเวลาที่แนะนำ

อุทยานแห่งชาติออบหลวงสามารถเที่ยวชมได้ทั้งปี แต่ช่วงที่สวยงามที่สุดจะเป็นในช่วงฤดูแล้ง ราวเดือนมกราคมที่ป่าเต็งรังทั้งป่าจะเปลี่ยนสีสวยงามมาก


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -