หน้าแรกที่เที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยลาน แหล่งตกปลาในสันกำแพง

อ่างเก็บน้ำห้วยลาน แหล่งตกปลาในสันกำแพง

อ่างเก็บน้ำห้วยลาน22 อ่างเก็บน้ำห้วยลาน9 อ่างเก็บน้ำห้วยลาน18

ท็อปเชียงใหม่พาไปพักผ่อนหย่อนใจนอกเมืองเชียงใหม่  ไปขับรถเล่นที่อ่างเก็บน้ำห้วยลาน ไปทางเดียวกับวัดป่าตึงเลยไปอีกนิดเดียว  อ่างเก็บน้ำห้วยลานนี้ก็มาจากแนวพระราชดำริของในหลวงเพื่อพัฒนากลุ่มลุ่มน้ำห้วยลาน ให้มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสภาพป่าที่ดี และในลำห้วยมีน้ำไหลในปริมาณที่เพียงพอ น้ำมีคุณภาพที่ดี ไหลตลอดปี ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ดีขึ้น

อ่างเก็บน้ำห้วยลาน32 อ่างเก็บน้ำห้วยลาน1 อ่างเก็บน้ำห้วยลาน34

หากเป็นช่วงหน้าร้อนบริเวณรอบๆ อ่างก็จะมีร้านค้า ร้านอาหาร เช่น ไก่ย่าง ส้มตำ ซุ้มนั่งพักผ่อน  และที่อ่างน้ำห้วยลานแห่งนี้เป็นแหล่งตกปลาธรรมชาติ ที่สำคัญในอำเภอสันกำแพงด้วยครับ ปลาที่มักตกกันได้เช่น ปลายี่สก ปลานิล ปลาชะโด ปลานวลจันทร์ และอื่น ๆ

ช่วงเช้าและตอนเย็นจะมีกลุ่มคนรักสุขภาพมาปั่นจักรยานกัน เพราะมีถนนและวิวธรรมชาติที่สวยงาม และรถสัญจรกันน้อย เหมาะแก่การวิ่ง และออกกำลังกายครับ

อ่างเก็บน้ำห้วยลาน24 อ่างเก็บน้ำห้วยลาน38อ่างเก็บน้ำห้วยลาน5

ที่มาของอ่างเก็บน้ำห้วยลาน

โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินบริเวณห้วยลาน บ้านปง หมู่ที่ 8 และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 และวันที่ 5 มีนาคม 2530 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ดำเนินการพัฒนาบริเวณพื้นที่ห้วยลาน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังต่อไปนี้

  1.  ให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยลาน บริเวณบ้านปง หมู่ที่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่ในเขตตำบลออนใต้ให้แล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ำให้ทันในฤดูฝน และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำดอยโต และอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไร่ เพื่องส่งน้ำให้กับกิจกรรมพัฒนาด้านป่าไม้และด้านประมง
  2.  ให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้ และดำเนินการปลูกป่าเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำห้วยลาน ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้บุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองปลูกอ้อย เพื่อพัฒนาให้เกิดความชุ่มชื้นบริเวณอ่างเก็บน้ำ เหมือนกับที่ได้ดำเนินการที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  3.  ให้กรมประมงพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสถานีประมงขนาดเล็ก และแพร่พันธุ์ปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยลาน เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาแจกจ่ายให้ราษฎรในบริเวณนี้ โดยพิจารณาจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงปลา เพื่อประโยชน์ในการบริหารการจับปลา และเลี้ยงปลาเป็นอาชีพด้วย
  4. การดำเนินงานทั้งด้านป่าไม้และด้านประมง ขอให้นำผลการทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มาดำเนินการเพื่อที่จะขยายผลการทดลองที่เห็นว่าเหมาะสมแล้วให้เป็นประโยชน์แก่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

การเดินทางไปอ่างเก็บน้ำห้วยลาน

อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อยู่ในอำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ จากเชียงใหม่มาตามทางหลวง1317 (ถนนมหิดล-สันกำแพง) จนมาถึง 4 แยกเข้าบ้านธิลำพูน ให้เลี้ยวขวาไปทางบ้านธิ ถนนหมายเลข 1147  ไปทางวัดป่าตึง(หลวงปู่หล้าตาทิพย์) ก่อนถึงวัดมีทางแยกเลี้ยวขวาเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยลาน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -