หน้าแรกที่เที่ยวสะพานลอยฟ้าชมธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ฯ แม่ริม

สะพานลอยฟ้าชมธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ฯ แม่ริม

สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (12)

ท็อปเชียงใหม่พาเที่ยวอำเภอแม่ริม บนถนนแม่ริม-สะเมิง เส้นทางที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว ในหน้าหนาวนี้เราอยากจะแนะนำให้ไปชมธรรมชาติ ดอกไม้เมืองหนาว พืชไม้นานาพันธ์ เก็บภาพสวยๆ กันที่สวนพฤกษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิิริกิตร์  อยู่เลยปางช้างแม่ริมไปอีกหน่อย เส้นทางเดียวกับไปเที่ยวม่อนแจ่มครับ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ เป็นสถานที่ อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย เฉพาะกลุ่มอาคาร เรือนกระจกบนยอดเขาที่มีทั้งความสวยงามและความรู้ ทำให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและ สถานที่ศึกษาธรรมชาติ ด้านพืช และ ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นมากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดิมเรียกว่า “สวนพฤกษศาสตร์แม่สา” นับว่าเป็น สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิจัย และให้ความรู้ ทางด้านพฤกษศาสตร์ ครั้นเมื่อ พ.ศ. 2537 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

บริเวณทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (48) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (49) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (50)
ซื้อบัตรตรงหน้าทางเข้า ราคาบัตรดูที่ด้านล่างสุดครับ
สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (45)สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (47) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (1)สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (25) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (26)สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (27) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (28)

สิ่งที่น่าสนใจ

สิ่งที่น่าสนใจของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีให้เลือกชมสวนได้หลายเส้นทาง และกลุ่มอาคารเรือนกระจกซึ่งรวบรวมชนิดพรรณพืชที่มีความหลากหลายทั้งพรรณไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพรรณไม้จากต่างประเทศ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
มี 4 เส้นทาง ได้แก่

1. เส้นทางสวนรุกชาติ (Arboretum Trail)
เส้นทางนี้ผ่านแปลงรวมพันธุ์กล้วย บอน ปาล์ม เฟิน แปลงขิงข่า ปรง และสน ระยะทางประมาณ 600 เมตร

2. เส้นทางพันธุ์ไม้ไทยและพืชสมุนไพร
เส้นทางนี้เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ไทยไว้กว่า 1,000 ชนิด อาทิ พืชสมุนไพร พันธุ์ไม้หายาก และพันธุ์ไม้ประจำจังหวัด ระหว่างเส้นทางเดินท่านจะพบพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจ และป้ายสื่อความหมายที่อธิบายสรรพคุณของพืชสมุนไพร แต่ละชนิดไว้อย่างน่าสนใจ และมีการเสริมภูมิทัศน์ด้วยกล้วยไม้ไทยนานาชนิด ให้ความสวยงามและร่มรื่น เส้นทางเดินจะใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

3. เส้นทางวลัยชาติ (Climber Trail)
ชาติ หรือ ไม้เลื้อย คือ พรรณไม้ที่ต้องการสิ่งที่อาศัยสิ่งยึดเกาะ (supporter) อื่นๆ ในการเลื้อยพันและยึดเกาะเพื่อพยุงลำต้นในการเจริญเติบโต เนื่องจากไม่สามารถพยุงตัวไว้เองได้ นักพฤกษศาสตร์คาดว่าในประเทศไทยมีวัลยชาติอยู่ประมาณ 60 วงศ์ 160 สกุล รวมประมาณได้กว่า 2000 ชนิด และกว่าครึ่งของพืชจำนวนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จัก แต่ส่วนใหญ่จะมีคุณค่าทางโภชนาการหรือสมุนไพรมีความสวยงาม สามารถนำมาพัฒนาเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ดี สำหรับเส้นทางวัลยชาติสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นั้น เป็นเส้นทางทอดยาวไปตามสันเขา บางตอนค่อนข้างชัน มีการจัดปลูกพืชไม้เลื้อยไว้ตลอดทั้งสองข้างทาง รวมมากกว่า 250 ชนิด ระยะทางประมาณ 800 เมตร

4. เส้นทางน้ำตกแม่สาน้อย-สวนหิน-เรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย (Waterfall Trail)
เป็นเส้นทางเดินเท้าเรียบไปตามห้วยแม่สาน้อยท่านจะพบกับพืชเฉพาะถิ่น และพรรณไม้แปลกตา ผ่านไปทางสวนหินซึ่งเป็นที่ รวบรวมพืชแล้งนานาชนิดผสมกับการนำหินลักษณะต่างๆ มาตกแต่งบริเวณดังกล่าวทำให้รู้สึกกลมกลืน และเส้นทางจะสิ้นสุดที่เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทยซึ่งมีกล้วยไม้ไทยรวมไว้กว่า 350 ชนิด รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร

น้ำตกแม่สาน้อย เป็นน้ำตกขนาดเล็กแต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่อนข้างไหลแรง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มักจะแวะมาชมน้ำตกนี้ก่อนเนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณทางขึ้นไปสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (46)

อีกไฮไลท์สำคัญคือการ เดินชมธรรมชาติบน “สะพานลอยฟ้า” ที่สูงกว่า 20 เมตรแล้ว ให้นักท่องเที่ยวเดินทอดน่องชมธรรมชาติ และสรรพสิ่งในป่าดิบแล้ง-ป่ามรสุมเขตร้อน ฯลฯ ด้วยความยาวกว่า 400 เมตร ใช้งบประมาณสร้างกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย โดยเริ่มเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินชมธรรมชาติ พืชพรรณไม้ นก และผีเสื้อ เหนือยอดไม้ฟรี

เจ้าหน้าที่จะปล่อยให้เข้าเป็นกลุ่มครั้งละ 4-5 คน และจะไม่ให้เกินทั้งหมด 50 คน เพื่อความความปลอดภัย และการเดินชมธรรมชาติที่เงียบสงบ

 สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (2)

ข้อห้ามในการใช้สะพานชมธรรมชาติลอยฟ้า

 สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (4) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (5) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (6)  สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (8) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (9) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (10)

สะพานชมธรรมชาติลอยฟ้ามีความยาวประมาน 400 เมตร สูงจากพื้น 20 เมตร

สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (11) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (14)

สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (13)  สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (15) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (16) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (17) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (18) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (20) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (21) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (22) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (23) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (24)  สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (29) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (30)

กลุ่มอาคารเรือนกระจก (Glasshouse Complex)
กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยเรือนกระจก 12 โรงเรือน ภายในจัดปลูกตกแต่งพรรณไม้ไว้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะพรรณไม้หายากและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เป็นสถานที่ที่นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งผู้สูงอายุ และเด็กๆ สามารถเข้าเที่ยวชม เรียนรู้สัมผัสคุณค่า และความงดงามของพรรณไม้ได้ตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล

เรือนกระจก เป็นโรงเรือนที่ได้รับการจัดสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นสถานที่จัดแสดงพืช ภายในมีการจัดปลูกและตกแต่งด้วยพืชประเภทเดียวกันชนิดต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด สามารถควบคุมความชื้น แสงหรืออุณหภูมิได้ในระดับหนึ่ง ให้ใกล้เคียงกับสภาพธรรมชาติที่พืชต้องการ

วัสดุที่ใช้เป็นโครงร่างของอาคารต่างๆ จะเป็นโลหะผสมที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ และไม่เป็นสนิมสามารถรับน้ำหนักได้มาก และมีความยืดหดตัวได้สูง กระจกที่ใช้ก็เป็นกระจกแบบพิเศษหนา 3 ชั้น สามารถกรองแสงและถ่ายเทระบายความร้อนได้ดี

นอกจากนี้ยังมีม่านพรางแสงที่ปรับเปิดเลื่อนได้ด้วยมือหมุน และระบบระบายอากาศแบบเรียบง่าย โดยการเปิดกระจกด้านข้างได้ทุกมุมและหลายระดับ พื้นล่างรองไว้ด้วยดินผสมที่มีความลึกถึง 2 เมตร และรองใต้ดินด้านล่างอีกชั้นหนึ่งด้วยท่อระบายน้ำ แบบก้างปลาเพื่อไม่ให้น้ำขัง

กลุ่มอาคารเรือนกระจกของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ประกอบด้วยเรือนกระจก 3 แบบ ซึ่งมีทั้งหมด 12 โรงเรือน ได้แก่

เรือนกระจกใหญ่
1. เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น จัดแสดงสภาพป่าและพันธุ์ไม้ป่าดงดิบ สร้างบรรยากาศภายในด้วย เครื่องพ่นหมอกให้มีความชุ่มชื้นสูง นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งพื้นที่เป็นเนินเขาและน้ำตก มีทางเดินยกระดับเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้ชื่นชมความสวยงามของเรือนยอดพืชจากมุมสูงอย่างทั่วถึง

เรือนกระจกขนาดกลาง
2. เรือนไม้น้ำ จัดแสดงไม้น้ำและพืชชุ่มน้ำชนิดต่าง ๆ โดยเน้นพันธุ์บัวของไทย เป็นหลักและเสริมด้วยพรรณไม้น้ำ ไม้ชุ่มน้ำต่างๆ และพืชกินแมลง
3. เรือนกล้วยไม้และเฟิน จัดแสดงกล้วยไม้และเฟิน
4. เรือนพืชทนแล้ง จัดแสดงพืชไม้แล้ง พืชสกุลกระบองเพชรชนิดต่างๆ พืชสกุลศรนารายณ์ กุหลาบหิน เสมา และไม้แล้งทรงสูงหรือที่ยกลำต่างๆ

เรือนแสดงพรรณไม้ทั่วไป
5. เรือนรวมพรรณบัว จัดแสดงพรรณบัวต่างๆ โดยรวมพรรณบัวโดยเฉพาะของไทยและของเอเชีย
6. เรือนแสดงพันธุ์สัปปะรดสี จัดแสดงพันธุ์สัปปะรดสีที่มีการนิยมปลูกกันในประเทศไทย
7. เรือนแสดงบอนสีและหน้าวัว จัดแสดงบอนสี บอนป่า หน้าวัว ไม้ด่าง ไม้แคระ และพืชขนาดเล็กที่สวยงาม
8. เรือนแสดงส้มกุ้ง จัดแสดงพืชสกุลส้มกุ้งที่รวบรวมจากทั่วประเทศและชนิดที่สวยงามจากต่างประเทศ
9. เรือนแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ด่าง จัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ลูกผสมและไม้ต่างประเทศที่พบทั่วไปในท้องตลาด
10. เรือนแสดงไม้ไทยหายาก จัดแสดงไม้ไทยและไม้ไทยหายากชนิดต่างๆ มีป้ายชื่อบอกรายละเอียดโดยย่ออย่างชัดเจน
11,12 เรือนแสดงพืชสมุนไพร จัดแสดงพืชสมุนไพรของภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมป้ายบอกชื่อสรรพคุณต่างๆ โดยย่อ

สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (31)

เรือนกระจกใหญ่ เรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น

สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (33)

วันพักผ่อนของครอบครัว ^^

สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (32)  สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (34) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (35) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (41)

สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (44) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (36) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (37) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (38) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (39) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (40) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (42)สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (43) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (51) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (52) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (53) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (54) สวนพฤกษศาสตร์ - แม่ริม (55)

พันธุ์ไม้ต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30-17.00 น. ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 40 บาท นักเรียน นักศึกษา คนละ  2 0 บาท ผู้ใหญ่อายุเกิน 60 ภิกษุ สมาเณร เด็กอายุต่ำกว่า 12 ไม่เสียค่าเข้าชม รถยนต์ 4 ล้อ คันละ 100 บาท รถบัส คันละ 200 บาท


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -