หน้าแรกที่เที่ยววัดเชตวัน เชียงใหม่

วัดเชตวัน เชียงใหม่

วัดเชตวัน1

วัดเชตวัน อยู่ตรงข้ามกับวัดมหาวันครับ หลายคนเดินเล่นบนถนนท่าแพ ชมวัดต่างๆ อย่างเพลิดเพลินแล้ว แนะนำว่าไปเยียมชม “วัดเชตวัน” ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอารามแฝดกับวัดมหาวันแห่งนี้ “วัดมหาวันผู้เป็นพี่สร้าง วัดเชตวันผู้เป็นน้องสร้าง” แต่หลายๆ คนมักเลยผ่านไป เพราะที่ตั้งของวัดถูกบดบังด้วยอาคารพาณิชย์  และต้องเดินข้ามถนนจากฝั่งวัดมหาวันมายังฝังตรงข้าม และเดินเข้าไปในซอยอีกนิดนึงครับ

วัดเชตวัน3 วัดเชตวัน4
 วัดเชตวัน2 วัดเชตวัน5 วัดเชตวัน8

ประวัติความเป็นมา

วัดเชตวัน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพม่าปกครอง มีอายุนานหลายร้อยปี ทรงได้รับพระราชทานวิสุงสีมา เมื่อ พ.ศ.2466 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ลักษณะความสำคัญและจุดเด่น

สถาปัตยกรรมสำคัญภายในวัดก็ประกอบไปด้วย วิหาร เจดีย์ 3 องค์ และพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะพม่า และพระพุทธรูปเชียงแสนทองเหลืองประทับนั่งขัดสมาธิเพชร
วัดเชตวัน ยังเป็นสถานที่จำพรรษาของอดีตพระมหาเถระ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มีตำแหน่งเป็นพระราชาคณะถึง 3 รูปด้วยกัน คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอภัยสารทะ (ก้อนแก้ว อนุทจกุโก) อดีตเจ้าคณะเชียงใหม่รูปที่ 3 , พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลราชมุนี (สมบูรณ์ จนุทวํโส) อดีตเจ้าคณะเชียงใหม่รูปที่ 6 และพระปลัดโกศล หรือ หลวงพ่อพระครูมงคลสีลวงค์ รักษาการปี 2506 –2507 ซึ่งปัจจุบันได้รับพระราชทินนามที่พระเทพวิสิทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน และจำพรรษาอยู่ที่วัดบุพพราม

วัดเชตวัน6 วัดเชตวัน7

อ้างอิง

  • ป้ายข้อมูลภายในสถานที่

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -