Home ที่เที่ยว หลวงพ่อเปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หลวงพ่อเปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

4695

วัดอรัญวิเวก3 วัดอรัญวิเวก5 วัดอรัญวิเวก6 วัดอรัญวิเวก9

พระประธานในวิหาร วัดอรัญญวิเวกวัดอรัญวิเวก7

วัดอรัญวิเวกนี้ตั้งอยู่ในป่าที่ร่มรื่น อาณาเขตกว้างขวาง แต่ที่สังเกตุได้คือความสะอาดภายในวัด ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน ก็มีการเก็บกวาดใบไม้ได้อย่างเตียนโล่ง สมกับเป็นวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการปฎิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจริงๆ ครับ

วัดอรัญญวิเวกนี้ มีหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นเจ้าอาวาส หลายคนคงจะรู้จัก เพราะท่านเป็นพระที่ปฎิบัติดีและอบรมสั่งสอนผู้คนทั่วไปมานานหลายปี ด้วยคำพูดที่เข้าใจง่าย และการปฎิบัติของท่านที่เป็นตัวอย่างให้กับพระองค์อื่นๆ สมกับที่ท่านได้เคยเรียนรู้มาจาก ครูบาอาจารย์หลายท่าน อาทิเช่น หลวงปู่พรหม หลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่ขาว เป็นต้น เรื่องราวการจำพรรษา และการออกธุดงค์ ของหลวงพ่อเปลี่ยนนั้นหากได้ฟังท่านเล่า หรือหาอ่านตามเว็บไซต์ จะทราบได้ว่ามีเรื่องราวมากมายเหลือเกิน แต่ปัจจุบันท่านมีอายุกว่า 80 ปีแล้ว และมีอาการอาพาธ หากใครจะเข้าไปกราบหลวงพ่อ ก็จะมีเวลา 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า 8.30-9.30 และช่วงเย็น 17.00-18.00 น.  และตลอดเวลาที่อยู่ในวัดห้ามส่งเสียงดังรบกวนหลวงพ่อเด็ดขาดครับ

วัดอรัญวิเวก17 วัดอรัญวิเวก22 วัดอรัญวิเวก11ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ดูสะอาด เป็นระเบียบทุกที่ครับ

วัดอรัญวิเวก13 วัดอรัญวิเวก24

ประวัติย่อพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

หลวงพ่อเปลี่ยนพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป สกุลเดิม วงศาจันทร์เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 (ปีระกา) ที่บ้านโคกคอนต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร บิดาชื่อ กิ่ง มารดาชื่อ อรดี มีพี่น้องเป็น ชาย 5 คน หญิง 4 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 3 ซึ่งคุณตา (ขุนจุนราชภักดี) และคุณยายได้ขอไปเลี้ยงไว้แต่เล็กๆ จนเรียนจบชั้นประถมปีที่ 4 เมื่ออายุ 11 ปี มารดาจึงให้ท่านมาทำการค้าช่วยบิดา เมื่ออายุ 18ปี เริ่มสนใจวิชาแพทย์ และได้ฝึกฉีดยารักษาคนไข้กับหมอประจำอำเภอซึ่งเป็นญาติกัน ท่านเคยคิดจะไปเรียนต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในกรุงเทพฯ แต่มารดาขอให้อยู่ช่วยคุมการค้าต่อไป

พระอาจารย์เปลี่ยนคิดอยากจะบวชมาตั้งแต่อายุ 12 ปี แต่มาบวชจริงเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 (อายุ 25 ปี) ที่วัดธาตุมีชัย บ้านโคกดอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีพระครูอดุลย์สังขกิจ เป็นอุปัชฌาย์ พระครูพิพิธธรรมสุนทร เป็นอนุสาวนาจารย์ และพระอาจารย์สุภาพ ธมฺมปญฺโญ เป็นผู้ฝึกหัดขานนาคให้ ต่อมาท่านสอบนักธรรมตรีได้ในพรรษาที่ 3 หลังออกพรรษาในปีแรกแล้ว ท่านได้เริ่มออกธุดงค์ไปจังหวัดต่างๆ เพื่อแสวงหาโมกขธรรม และได้พบกับพระอาจารย์ที่ได้ยินกิตติศัพท์ ทั้งภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ แต่ที่พระอาจารย์เปลี่ยน อยู่ฝึกปฏิบัติธรรมด้วยนานๆ และรับใช้ใกล้ชิดอย่างสนิทสนมคือ หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ หลวงปู่เทสก์ เทสฺรงฺสี หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม และ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ส่วนองค์อื่นๆ เช่น อาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่คำดี ปภาโส หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ครูบาอินทจักรรักษา อินฺทจกฺโก หลวงปู่สาม อกิญฺจโน พระอาจารย์วัน อุตฺตโม หลวงปู่แว่น ธนปาโล หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต ฯลฯ ที่ท่านได้พบนั้นต่าง มีเมตตาเทศน์อบรม ทำให้ท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับ

วัดอรัญวิเวก18 วัดอรัญวิเวก20 วัดอรัญวิเวก21 วัดอรัญวิเวก2 วัดอรัญวิเวก10 วัดอรัญวิเวก19

ประวัติย่อวัดอรัญญวิเวก

วัดอรัญญวิเวกเดิมเป็นสำนักสงฆ์เก่าแก่มาแต่อดีตกาล ได้มีการจัดตั้งขึ้นจากบุคคลผู้ใฝ่ในทางพระพุทธศาสนาหลายตระกูลในหมู่บ้านปง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความเชื่อ ความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าพวกเราควรที่จะหานิมนต์พระ ครูบาอาจารย์กัมมัฏฐานผู้มีคุณธรรม ให้มาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในหมู่บ้าน เพื่อฟังธรรมในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อมาได้ยินข่าวคราวว่ามีพระกัมมัฏฐานมาพักอยู่ที่วัดเงี้ยว อ.แม่แตง จึงขออาราธนานิมนต์พระคุณท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ท่านหลวงปู่มั่นไม่ขัดข้องประการใด หลวงปู่มั่นก็ชวนคณะศรัทธาและศิษย์ของท่านเที่ยวหาสถานที่อื่นเพื่อพักเจริญภาวนา เที่ยวสำรวจอยู่ 4 วัน ท่านหลวงปู่มั่นก็มาพบสถานที่แห่งนี้ ที่พวกคณะศรัทธาทุกคนอยู่เดี๋ยวนี้เอง เมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงปู่มั่นจึงได้ชักชวนศิษยานุศิษย์ ปรารภจะออกจากที่นี่ไปเที่ยวธุดงค์ต่อไป จึงได้สั่งคณะศรัทธาบ้านปงที่มาอุปัฏฐากไว้ว่า สถานที่แห่งนี้ เราได้ตั้งชื่อว่า สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก ณ สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ได้ชื่อว่า สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก เป็นชื่อซึ่งหลวงปู่มั่นตั้งให้ ในสำนักนี้ได้มีพระอาจารย์กัมมัฏฐานหลายท่านหลายองค์มาจำพรรษา อาทิเช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง หนองคาย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ อุดรธานี หลวงปู่คำแสน เชียงใหม่ หลวงปู่โค่ง เชียงใหม่ หลวงปู่คำอ้าย เชียงใหม่

ต่อมาประมาณปี 2495 หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่สำนักนี้อีก 10 ปีติดๆ กัน ปีต่อมามีหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่สาม อกิญจโน หลวงปู่คำอ้าย ฐิตะธัมโม อยู่จำพรรษาด้วยกัน เป็นเวลา 3 ปี เมื่อออกพรรษาแล้วต่างก็พากันเดินธุดงค์กันหมด ไม่มีพระเณรอยู่ที่สำนักสงฆ์ในหน้าแล้ง ต่อมาหาพระเณรมาอยู่ลำบาก เมื่อไม่มีพระเณรอยู่เช่นนี้ก็ว่างเปล่า มีเพียงวิหารหลังเก่าซึ่งชำรุดลงในภายหลังต่อมาหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่พรหม หลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ ท่านได้ธุดงค์มาพักอยู่องค์เดียว ในปี พ.ศ. 2509 และจำพรรษาอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งวัดอรัญญวิเวก

วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โทร. (053) 857-544 (053) 857-991 เวลา โทร.7.30 -8.30น.

การเดินทางไปวัดอรัญญวิเวก

จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปอำเภอแม่แตง โดยจะผ่านอำเภอแม่ริมและตลาดแม่มาลัย จนถึงอำเภอแม่แตง เลี้ยวขวามุ่งหน้าไปทางเขื่อนแม่งัด พอเลยโรงพยาบาลแม่แตง ไป 2.4 กิโลเมตร จะเห็นป้ายให้เลี้ยวขวาเข้าวัดอรัญญวิเวก

วัดอรัญวิเวก12ทางเข้าอยู่ขวามือเลยโรงพยาบาลแม่แตงไปนิดเดียวครับ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน