หน้าแรกที่เที่ยววัดหนองก๋าย พระประธานศักดิ์สิทธิ์ อายุ กว่า 1,300 ปี แม่แตง เชียงใหม่

วัดหนองก๋าย พระประธานศักดิ์สิทธิ์ อายุ กว่า 1,300 ปี แม่แตง เชียงใหม่

วัดหนองก๋าย2วัดหนองก๋าย23พระประธานศักดิ์สิทธิ์ อายุ กว่า 1,300 ปี

หากใครก็ตามที่มีโอกาสไปสักการะพระบาทสี่รอยกันแล้ว ในระหว่างทางจะเห็นป้าย  พระประธานศักดิ์สิทธิ์ อายุ กว่า 1,300 ปี วัดหนองก๋าย อยู่ตามถนนเป็นระยะๆ ท็อปเชียงใหม่อยากแนะนำให้ไปสักการะกันครับ  เพราะออกจากเส้นทางเพียง 2 กิโลเมตรก็ถึงวัดหนองก๋ายแล้วครับ  และจากหน้าวัดหนองก๋ายยังสามารถเดินทางไปออกเส้นทางหลักสาย 107  ไปเที่ยวที่อื่นๆ ได้อีกด้วยครับ

วัดหนองก๋าย มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่อยู่ระหว่างทางไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย  วัดหนองก๋ายเป็นวัดที่อยู่ติดและใกล้ชิดกับชุมชนมาก ภายในมีวิหารที่ีมีพระประธานอันงดงามและเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ ในอดีตเคยเป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัยได้เดินทางมาพักที่นี่เพื่อจะเดินทางขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธบาทสี่รอย ทำให้ที่ด้านหน้าวัดหนองก๋าย มีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตั้งอยู่

วัดหนองก๋าย12
วิหารในวัดหนองก๋าย

วัดหนองก๋าย22 วัดหนองก๋าย31วัดหนองก๋าย20 ด้านข้างวิหารเป็นสระน้ำพุ

วัดหนองก๋าย16 วัดหนองก๋าย18
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยด้านหน้าวัดหนองก๋าย

ความเป็นมาของอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งอยู่ตรงหน้าวัดหนองก๋ายนี้ ตามประวัติกล่าวไว้ว่า เมื่อปี พ.ศ.2472 ครูบาศรีวิชัยได้เดินทางมาพักตรงนี้เพื่อจะเดินทางไปกราบรอยพระพุทธบาทสี่รอยและก่อสร้างมณฑป (พระวิหาร) ครอบพระบาทสี่รอย การก่อสร้างต้องขนปูน เหล็กและวัสดุก่อสร้างจากตรงนี้ เดินลัดป่าเขาขึ้นสู่วัดพระบาทสี่รอย หลังจากก่อสร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพแล้ว ท่านถูกอธิกรณ์(ข้อกล่าวหาร้ายแรง) ก็เลยเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดลำพูน จึงไม่ดำเนินการก่อสร้างทางขึ้นวัดพระพุทธบาทสี่รอย ทางวัดพระพุทธบาทสี่รอยจึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนขึ้นสู่วัดเองโดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 3และสาธุชนทั่วไป หลังจากที่ครูบาศรีวิชัยได้ทำบุญฉลองวิหารครอบรอยพระบาทฯแล้ว ได้สั่งให้ทำบุญสรงน้ำ พระพุทธบาทฯเป็นประจำทุกปี ในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 8 (ตรงกับเดือน 6 เหนือ) โดยให้มีการแห่ฆ้องกล้องเครื่องสังฆทานในเย็น – ค่ำ วันเพ็ญ 14 ค่ำ เรียกว่าเป็นประเพณีเตียว (ภาษากลางแปลว่าเดิน) ซึ่งได้สืบสานกันต่อมาเรื่อยๆ จนกว่าจะมีพระศรีอริยเมตตรัยจะมาประทับรอยพระพุทธบาทสี่รอยเป็นรอยที่ 5 รูปเหมือนของครูบาศรีวิชัยนี้จะอัญเชิญขึ้นพระธาตุดอยสุเทพก่อนวันวิสาขบูชาหนึ่งคืนและอัญเชิญขึ้นวัดพระพุทธบาทสี่รอย ในเย็นวันขึ้น 14 ค่ำ ก่อนวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 8 (เดือน 6 เหนือ) 1 คืน

วัดหนองก๋าย5 วัดหนองก๋าย8

ประวัติย่อวัดหนองก๋าย

วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในศูนย์อบรมโครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป ในอดีตคือวัดร้าง แต่เมื่อหกปีที่แล้วได้มีพระรูปหนึ่ง หลังจากบวชแล้ว พรรษาแรกก็ออกเดินธุดงค์มาที่นี่ จนได้มาบูรณะวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งนับแต่นั้นเป็นต้นมา Super Monk รูปนี้ปัจจุบันก็คือ พระปลัดประเสริฐ โชติธมฺโม พรรษาหก เลขานุการเจ้าคณะตำบลป่ายาง เจ้าอาวาสวัดหนองก๋าย

พระปลัดประเสริฐเล่าว่า ท่านมีความตั้งใจที่จะเดินธุดงค์ตั้งแต่พรรษาแรกที่บวช จึงเดินธุดงค์มาที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขึ้นไปสักการะพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งเป็นพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ เมื่อลงมาจากพระพุทธบาทสี่รอย ท่านได้มาเจอกับวัดร้างแห่งนี้ ท่านจึงเข้าไปทำความสะอาดในวิหาร มีโยมมาเห็นจึงเล่าให้ท่านฟังว่า วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ เป็นโบราณสถานสำคัญ มีพระประธานอายุมากกว่า 1,300ปี แต่ไม่มีพระจำพรรษา ปล่อยให้รกร้างมาได้สามเดือนแล้ว ท่านจึงตั้งอธิษฐานจิตต่อหน้าพระประธานในวิหาร ขอให้มีคนมาวัดนี้เถอะ วัดจะได้ไม่ร้าง ขณะที่กำลังอธิษฐานจิตนั้นเอง ก็เกิดอัศจรรย์ มีเสียงกระซิบที่ข้างหูว่า “ให้ทำป้ายชี้บอกทางเข้าวัด”

ท่านจึงทำตามเสียงกระซิบนั้นเพื่อเอาบุญ ไม่อยากให้วัดเป็นวัดร้าง หลังทำป้ายถึงสิบป้ายเสร็จ และนำไปติดตามจุดต่างๆ ปรากฏว่า เริ่มมีญาติโยมผู้ใจบุญมาเข้าวัดทำบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่อง จึงทำให้ท่านบูรณะวัดร้างนี้ให้เป็นวัดรุ่งได้สำเร็จ และก็เริ่มจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจคนในชุมชน

วัดหนองก๋าย15
ด้านหน้าติดกับอนุสาวรีย์ครูบาฯ เป็นคิวรถเมล์เหลืองวิ่งเข้าเมืองเชียงใหม่

การเดินทางไปวัดหนองก๋าย

จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่ริม พอผ่านตัวอำเภอแม่ริมไปสัก 1 กิโลเมตร จะพบ 3แยก ไปอำเภอสะเมิง แต่เราไม่ต้องแยกครับ ขับตรงต่อไปอีก 2.5 กิโลเมตร จะพบกับ อบต.ริมเหนือ ตรงนี้จะมีป้ายเยอะๆ และจะมีป้ายไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย ก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายไป และขับตามถนนและตามป้ายพระพุทธบาทสี่รอย พอใกล้ๆ ถึงวัดหนองก๋าย จะเริ่มเห็นป้ายบอกทางวัดหนองก๋ายอีกทีครับ ระยะทางทั้งหมดจากตัวเมืองไปวัดหนองก๋าย 34 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ 1 ชม ครับ

ที่ตั้งของวัดหนองก๋าย

99 หมู่ 4 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทรศัพท์ 053-374-311


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -