วัดหนองก๋าย พระประธานศักดิ์สิทธิ์ อายุ กว่า 1,300 ปี แม่แตง เชียงใหม่

วัดหนองก๋าย2วัดหนองก๋าย23พระประธานศักดิ์สิทธิ์ อายุ กว่า 1,300 ปี

หากใครก็ตามที่มีโอกาสไปสักการะพระบาทสี่รอยกันแล้ว ในระหว่างทางจะเห็นป้าย  พระประธานศักดิ์สิทธิ์ อายุ กว่า 1,300 ปี วัดหนองก๋าย อยู่ตามถนนเป็นระยะๆ ท็อปเชียงใหม่อยากแนะนำให้ไปสักการะกันครับ  เพราะออกจากเส้นทางเพียง 2 กิโลเมตรก็ถึงวัดหนองก๋ายแล้วครับ  และจากหน้าวัดหนองก๋ายยังสามารถเดินทางไปออกเส้นทางหลักสาย 107  ไปเที่ยวที่อื่นๆ ได้อีกด้วยครับ

วัดหนองก๋าย มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เป็นวัดที่อยู่ระหว่างทางไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย  วัดหนองก๋ายเป็นวัดที่อยู่ติดและใกล้ชิดกับชุมชนมาก ภายในมีวิหารที่ีมีพระประธานอันงดงามและเก่าแก่ประดิษฐานอยู่ ในอดีตเคยเป็นวัดที่ครูบาศรีวิชัยได้เดินทางมาพักที่นี่เพื่อจะเดินทางขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธบาทสี่รอย ทำให้ที่ด้านหน้าวัดหนองก๋าย มีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยตั้งอยู่

วัดหนองก๋าย12
วิหารในวัดหนองก๋าย

วัดหนองก๋าย22 วัดหนองก๋าย31วัดหนองก๋าย20 ด้านข้างวิหารเป็นสระน้ำพุ

วัดหนองก๋าย16 วัดหนองก๋าย18
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยด้านหน้าวัดหนองก๋าย

ความเป็นมาของอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งอยู่ตรงหน้าวัดหนองก๋ายนี้ ตามประวัติกล่าวไว้ว่า เมื่อปี พ.ศ.2472 ครูบาศรีวิชัยได้เดินทางมาพักตรงนี้เพื่อจะเดินทางไปกราบรอยพระพุทธบาทสี่รอยและก่อสร้างมณฑป (พระวิหาร) ครอบพระบาทสี่รอย การก่อสร้างต้องขนปูน เหล็กและวัสดุก่อสร้างจากตรงนี้ เดินลัดป่าเขาขึ้นสู่วัดพระบาทสี่รอย หลังจากก่อสร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพแล้ว ท่านถูกอธิกรณ์(ข้อกล่าวหาร้ายแรง) ก็เลยเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดลำพูน จึงไม่ดำเนินการก่อสร้างทางขึ้นวัดพระพุทธบาทสี่รอย ทางวัดพระพุทธบาทสี่รอยจึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนขึ้นสู่วัดเองโดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 3และสาธุชนทั่วไป หลังจากที่ครูบาศรีวิชัยได้ทำบุญฉลองวิหารครอบรอยพระบาทฯแล้ว ได้สั่งให้ทำบุญสรงน้ำ พระพุทธบาทฯเป็นประจำทุกปี ในวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 8 (ตรงกับเดือน 6 เหนือ) โดยให้มีการแห่ฆ้องกล้องเครื่องสังฆทานในเย็น – ค่ำ วันเพ็ญ 14 ค่ำ เรียกว่าเป็นประเพณีเตียว (ภาษากลางแปลว่าเดิน) ซึ่งได้สืบสานกันต่อมาเรื่อยๆ จนกว่าจะมีพระศรีอริยเมตตรัยจะมาประทับรอยพระพุทธบาทสี่รอยเป็นรอยที่ 5 รูปเหมือนของครูบาศรีวิชัยนี้จะอัญเชิญขึ้นพระธาตุดอยสุเทพก่อนวันวิสาขบูชาหนึ่งคืนและอัญเชิญขึ้นวัดพระพุทธบาทสี่รอย ในเย็นวันขึ้น 14 ค่ำ ก่อนวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 8 (เดือน 6 เหนือ) 1 คืน

วัดหนองก๋าย5 วัดหนองก๋าย8

ประวัติย่อวัดหนองก๋าย

วัดหนองก๋าย ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในศูนย์อบรมโครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป ในอดีตคือวัดร้าง แต่เมื่อหกปีที่แล้วได้มีพระรูปหนึ่ง หลังจากบวชแล้ว พรรษาแรกก็ออกเดินธุดงค์มาที่นี่ จนได้มาบูรณะวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งนับแต่นั้นเป็นต้นมา Super Monk รูปนี้ปัจจุบันก็คือ พระปลัดประเสริฐ โชติธมฺโม พรรษาหก เลขานุการเจ้าคณะตำบลป่ายาง เจ้าอาวาสวัดหนองก๋าย

พระปลัดประเสริฐเล่าว่า ท่านมีความตั้งใจที่จะเดินธุดงค์ตั้งแต่พรรษาแรกที่บวช จึงเดินธุดงค์มาที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขึ้นไปสักการะพระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งเป็นพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุด และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ เมื่อลงมาจากพระพุทธบาทสี่รอย ท่านได้มาเจอกับวัดร้างแห่งนี้ ท่านจึงเข้าไปทำความสะอาดในวิหาร มีโยมมาเห็นจึงเล่าให้ท่านฟังว่า วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ เป็นโบราณสถานสำคัญ มีพระประธานอายุมากกว่า 1,300ปี แต่ไม่มีพระจำพรรษา ปล่อยให้รกร้างมาได้สามเดือนแล้ว ท่านจึงตั้งอธิษฐานจิตต่อหน้าพระประธานในวิหาร ขอให้มีคนมาวัดนี้เถอะ วัดจะได้ไม่ร้าง ขณะที่กำลังอธิษฐานจิตนั้นเอง ก็เกิดอัศจรรย์ มีเสียงกระซิบที่ข้างหูว่า “ให้ทำป้ายชี้บอกทางเข้าวัด”

ท่านจึงทำตามเสียงกระซิบนั้นเพื่อเอาบุญ ไม่อยากให้วัดเป็นวัดร้าง หลังทำป้ายถึงสิบป้ายเสร็จ และนำไปติดตามจุดต่างๆ ปรากฏว่า เริ่มมีญาติโยมผู้ใจบุญมาเข้าวัดทำบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่อง จึงทำให้ท่านบูรณะวัดร้างนี้ให้เป็นวัดรุ่งได้สำเร็จ และก็เริ่มจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจคนในชุมชน

วัดหนองก๋าย15
ด้านหน้าติดกับอนุสาวรีย์ครูบาฯ เป็นคิวรถเมล์เหลืองวิ่งเข้าเมืองเชียงใหม่

การเดินทางไปวัดหนองก๋าย

จากตัวเมืองเชียงใหม่มุ่งหน้าไปยังอำเภอแม่ริม พอผ่านตัวอำเภอแม่ริมไปสัก 1 กิโลเมตร จะพบ 3แยก ไปอำเภอสะเมิง แต่เราไม่ต้องแยกครับ ขับตรงต่อไปอีก 2.5 กิโลเมตร จะพบกับ อบต.ริมเหนือ ตรงนี้จะมีป้ายเยอะๆ และจะมีป้ายไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย ก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายไป และขับตามถนนและตามป้ายพระพุทธบาทสี่รอย พอใกล้ๆ ถึงวัดหนองก๋าย จะเริ่มเห็นป้ายบอกทางวัดหนองก๋ายอีกทีครับ ระยะทางทั้งหมดจากตัวเมืองไปวัดหนองก๋าย 34 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบ 1 ชม ครับ

ที่ตั้งของวัดหนองก๋าย

99 หมู่ 4 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทรศัพท์ 053-374-311


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า