หน้าแรกที่เที่ยววัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชียงใหม่

วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชียงใหม่

วัดศรีโสดา4วัดศรีโสดา6วิวเมืองเชียงใหม่จากวัดศรีโสดา

วัดศรีโสดา เป็นวัดที่อยู่ติดกับ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โดยอยู่ถัดไปนิดเดียวเท่านั้น  ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะแวะที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แล้วก็จะมุ่งหน้าขึ้นไปยังวัดดอยสุเทพกันทั้งนั้น  อาจเป็นเพราะวัดศรีโสดาอยู่ในช่วงโค้ง  และอยู่เยื้องด้านหลังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย บางท่านอาจไม่ทันสังเกตุกันครับ

ในอดีตวัดศรีโสดา มีความสำคัญต่อการสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ โดยมีครูบาศรีวิชัยเป็นผู้นำในการสร้าง แต่เดิมวัดศรีโสดา ชื่อว่า วัดโสดาบัน มีการปรับเปลี่ยนชื่อและนำคำว่า “ศรี” มาใส่รวมเพื่อระลึกถึงบุญบารมีของ ครูบาศรีวิชัย

ครูบาศรีวิชัย (4) ครูบาศรีวิชัย (13)
วัดศรีโสดา5 วัดศรีโสดา7 วัดศรีโสดา12

ประวัติวัดศรีโสดา

ประวัติการสร้างวัดศรีโสดา มีความผูกพันกับการสร้างถนนขึ้นสู่วัดดอยสุเทพ ซึ่งมีสาเหตุที่แตกต่างกัน

ครูบาศรีวิชัย
ครูบาศรีวิชัย

ในปี พ.ศ. 2477 หลวงศรีประกาศ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และผู้แทนราษฎร์จังหวัดเชียงใหม่ จะนำไฟฟ้าขึ้นไปติดตั้งใช้บนวัดพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อประดับองค์พระธาตุดอยสุเทพให้สว่างไสวสวยงาม แต่ไม่มีงบประมาณ จึงได้ขอพึ่งบุญบารมีของท่าน

ครูบาศรีวิชัย สิริวิชโย เป็นผู้ที่ประชาชนเลื่อมใสให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก โดยขออาราธนาท่านพระครูบาศรีวิชัย เป็นประธานในการจัดการนำไฟฟ้าขึ้นยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ ท่านพระครูบาเจ้าได้เห็นชอบด้วย แต่ขออธิษฐานดูก่อนว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ท่านพระครูบาจึงได้อธิษฐานถึง 2 ครั้ง ผลปรากฏว่าเป็นไปได้ยาก แต่การสร้างถนนให้รถวิ่งเป็นไปได้ง่ายกว่าและสำเร็จเร็วกว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ตกลงดำเนินการสร้างถนนขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดศรีโสดา21 วัดศรีโสดา16

โดยมี เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์สุดท้าย เป็นผู้ลงจอบแรกเป็นปฐมฤกษ์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547

ในระหว่างการสร้างถนนขึ้นไป ท่านพระครูบาได้สร้างวัดควบคู่ไปด้วย จำนวน 4 วัด วัดแรกที่สร้างคือ วัดโสดาบัน ต่อไปอีก 4 กิโลเมตร สร้างอีกวัดหนึ่งเรียกว่า วัดสกทาคามี

วัดศรีโสดา18 วัดศรีโสดา19 วัดศรีโสดา1

วัดที่สามชื่อว่า วัดอนาคามี สุดท้ายบนยอดดอยสุเทพสร้าง วัดอรหันต์ วัดทั้ง 4 ที่ตั้ง มีชื่อเกี่ยวกับลำดับขั้นการปฏิบัติธรรม

ต่อมาวัดสกทาคามีและวัดอนาคามีได้ร้างไป เหลือวัดโสดาบันและวัดอรหันต์ วัดโสดาบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดศรีโสดา น่าจะอยู่ในช่วง พ.ศ. 2547-2509 ขณะที่ท่านพระครูบาเสาร์ นารโท เป็นเจ้าอาวาส และสาเหตุที่มีคำว่า ศรี เติมเข้ามาเพราะการนำชื่อของท่านพระครูบาศรีวิชัยมา เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติของท่านที่ได้สร้างวัดขึ้นมา

วัดศรีโสดา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัด พ.ศ.2477

วัดศรีโสดา13านกว้างบนวัดศรีโสดา

วัดศรีโสดา17

ที่ตั้งวัดศรีโสดา

เลขที่ 17 หมู่ 2 บ้านห้วยแก้ว ศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
โทร: 053-892909, 053-892346
แฟกซ์: 053-219777

การเดินทางไปวัดศรีโสดา

วัดศรีโสดาอยู่ในเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดอยู่ถัดจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จอดรถที่ครูบาฯ แล้วสามารถเดินไปวัดศรีโสดาได้ครับ


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -