หน้าแรกที่เที่ยววัดล่ามช้าง เชียงใหม่

วัดล่ามช้าง เชียงใหม่

วัดล่ามช้าง2

วัดล่ามช้าง วัดเล็กๆ มากเรื่องราว แห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่  จากชื่อวัด คงจะเดากันได้ว่าจะต้องมีความเชื่ยมโยงกับ ช้าง เป็นแน่…. ไม่ผิดครับ จากประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสร้างเมืองเชียงใหม่  วัดล่ามช้างแห่งนี้นั้นพญามังรายทรงโปรดให้นำช้างทรงของ พญางำเมือง กษัตริย์แห่งเมืองภูกามยาว (พะเยา) และพ่อขุนรามคำแหง กษัตริย์แห่งเมืองสุโขทัย พระสหาย พร้อมด้วยเหล่าช้างของข้าราชบริพารทั้งหลาย มาผูกเลี้ยงไว้บริเวณป่าไม้ใกล้ๆ เพราะคงเห็นว่ามีหนองน้ำ เป็นที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเลี้ยงช้าง บริเวณนั้นจึงเรียกว่า “เวียงเชียงช้าง” ต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดขึ้นในบริเวณนี้ จึงตั้งชื่อว่า “วัดล่ามช้าง” อันมีความหมายตรงตัวว่าเป็นสถานที่เลี้ยงช้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เหตุการณ์เมื่อครั้งสร้างเมือง

วัดล่ามช้าง1 วัดล่ามช้าง3 วัดล่ามช้าง4

ลักษณะความสำคัญและจุดเด่น

พระอุโบสถ เป็นอาคารไทยประยุกต์สองชั้น
พระอุโบสถ เป็นอาคารไทยประยุกต์สองชั้น

พระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน สร้างใหม่ ไม่ใช่ของเก่าแก่มาแต่เดิม หน้าบันประดับด้วยลวดลายพรรณพฤกษาสีทองอ่อนช้อยมาก ความพิเศษของพระวิหารวัดล่ามช้างคือมีมุขยื่นออกมาด้านข้างพระวิหาร เพื่อใช้เป็นทางขึ้นลงสำหรับพระสงฆ์ ตามธรรมเนียมล้านนาดั้งเดิมนั้นมักนิยมแยกทางเข้าออกของสงฆ์กับฆราวาสไว้อย่างชัดเจน ด้านหลังพระวิหารมีพระเจดีย์ประธานตั้งอยู่ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมย่อเก็จ ที่ฐานมีรูปปั้นช้างประดับอยู่ทั้งสี่ทิศ บริเวณฐานทรงกลมรองรับองค์ระฆังมีปูนปั้นเทพพนมประดับอยู่อย่างสวยงาม ถัดไปเป็นองค์ระฆังประดับด้วยกระจกสีสวยงามจนถึงส่วนปลียอด ฐานประดับด้วยลวดลายกลีบบัว ยอดเจดีย์ยกฉัตรสีทอง

วัดล่ามช้าง9วัดล่ามช้าง5 วัดล่ามช้าง7

เจดีย์ก่ออิฐเก่าแก่ตั้งอยู่ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ลักษณะเป็นเจดีย์สัณฐานสี่เหลี่ยมมีซุ้มจระนำประดับอยู่ทั้งสี่ด้าน แต่เนื่องจากสวนยอดพังหายไปหมดแล้ว จึงไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเจดีย์ลักษณะใด

อ้างอิง

ป้ายข้อมูลภายในสถานที่

ที่ตั้งวัดล่ามช้าง

วัดล่ามช้าง (Wat Lam Chang) ถนนราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

วัดล่ามช้าง10 วัดล่ามช้าง11


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -