หน้าแรกที่เที่ยววัดป่าตึง หลวงปู่หล้าตาทิพย์ อัศจรรย์สังขารไม่เน่าเปื่อย

วัดป่าตึง หลวงปู่หล้าตาทิพย์ อัศจรรย์สังขารไม่เน่าเปื่อย

วัดป่าตึง15

วัดป่าตึงเป็นวัดที่หลวงปู่หล้าเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในสมัยก่อน จนกระทั้งท่านละสังขารในปี พ.ศ.2536  จนถึงตอนนี้ก็ล่วงเลยมากว่า 20 ปี ชื่อเสียงของหลวงปู่หล้า เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปก็เนื่องด้วยท่านเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันงดงามตลอดเวลา มีความเมตตาต่อทุกๆ คนที่เข้าหาท่าน หลวงปู่หล้าท่านได้รับสมญานามจากศรัทธาญาติโยมว่ามีญาณวิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้ จนชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านว่า “หลวงปู่หล้าตาทิพย์”

วัดป่าตึง31กุฎิไม้สักทองหลังใหญ่

วัดป่าตึง39 วัดป่าตึง12
วัดป่าตึง35 วัดป่าตึง36 วัดป่าตึง3

ความอัศจรรย์ของท่านหลังละสังขารก็คือ ร่างกายไม่เน่าเปื่อย เและมีลักษณะแข็งเหมือนหิน เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มาก และยังสามารถยกร่างให้ลุกขึ้นในท่ายืนได้ และนานๆ ครั้งญาติโยมจะมีการเปลี่ยนชุดของหลวงปู่หล้า นอกจากนี้ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ยังอยู่ครบในโลงแก้วที่ตั้งในกุฏิไม้สักทองหลังใหญ่

ด้านหน้าโลงแก้วที่เป็นที่ตั้งสังขารของหลวงปู่หล้า มีหุ่นขี้ผึ้งของท่านในท่ายืน ไว้ให้ผู้ที่มีความศรัทธาได้สักการบูชา ส่วนกุฎิไม้สักทองหลังนี้ เกิดจากความศรัทธาของญาติโยม จึงได้ช่วยกันสร้างให้ท่าน มีลวดลายของประตูหน้าต่างที่สวยงาม ทุกๆ อย่างดูเรียบร้อยปราณีต ด้านหน้ากุฎิเป็นบันไดใหญ่ และข้างๆก็มีลิฟท์ ที่สร้างสำหรับหลวงปู่หล้า แต่ไม่ทันได้ใช้ เนื่องเพราะหลวงปู่หล้ามรณภาพไปเสียก่อน

วัดป่าตึง38
หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่หล้าตาทิพย์

เหตุที่ชาวบ้านเรียกท่านหลวงปู่หล้าตาทิพย์  นั้นก็เพราะว่า ในอดีตวันหนึ่งฝนตั้งเค้าจะตกหนัก หลวงปู่หล้าบอกให้พระเณรรีบออกจากกุฏิ เพราะกุฏิเก่าและทรุดโทรมมากและมีต้นลานขนาดใหญ่อยู่ข้างกุฏิ ปรากฏว่าวันนั้นฝนตกหนักกิ่งต้นลานก็หักโค่นลงมาทับกุฏิพัง พระเณรที่อยู่ในวัดทุกคนปลอดภัยและพากันสรรเสริญว่าท่านมีตาทิพย์ นอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าอีกว่า เช้าวันหนึ่งเวลาประมาณตี 5 หลวงปู่หล้าให้พระเณรรีบทำความสะอาดวิหารเพราะจะมีแขกมาหาที่วัด ครั้นพอถึงเวลา 6 โมงเช้า พระศรีธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดสันป่าข่อยนำญาติโยมมาหา ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงพากันเรียกท่านว่า “หลวงปู่หล้าตาทิพย์”

วัดป่าตึง17ศาลาหลวงปู่หล้า

วัดป่าตึง1 วัดป่าตึง4
วัดป่าตึง5 วัดป่าตึง23

ประวัติย่อวัดป่าตึง เชียงใหม่

วัดป่าตึง11ประวัติความเป็นมาของวัดป่าตึง ( ห้วยหม้อ ) บริเวณที่ตั้งวัดป่าตึง เดิมที่นั้นเป็นป่าไม้แน่นหนา ทางภาคเหนือเรียกว่าไม้ตึง ภาคกลางเรียกว่าไม้พลวง ไม้ตึงมีลำต้นสูงใหญ่ ใบใช้มุงหลังคาและห่อของได้ ป่าตึงนั้นเดิมที่เป็นเมืองเก่าประมาณอายุไม่ได้ เพราะมีซากปรักหักพังของเจดีย์วัดร้างอยู่ มีเตาเผาเครื่องถ้วยสังคโลก ตามที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมาสำรวจมีประมาณ 320 เตา จากหมู่บ้านป่าตึงถึงป่าห้วยลาน ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยลาน โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้าขุดตรงไหนที่เป็นบริเวณเตาเผา เครื่องถ้วยสังคโลกก็จะพบถ้วย โถ ชาม แจกัน และพระเครื่อง ของใช้ต่าง ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ และทองคำบ้าง ห่างจากวัดป่าตึงประมาณ 2 กิโลเมตร จะพบวัดร้างอีกวัดหนึ่ง ชื่อว่าวัดสารกัลญาณมหันตาราม (วัดเชียงแสน) ซึ่งพระครูจันทสมานคุณ (หลวงปู่หล้า) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าตึงได้ขุดพบหลักศิลาจารึก พระพุทธรูป และเจดีย์ ปัจจุบันนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดป่าตึง บริเวณวัดป่าตึงอดีตเป็นที่วัดร้างเป็นป่าไม้ตึงได้มีนาย คำ ซึ้งอาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณวัดร้างได้มาเพี้ยวถางทำไร่ขณะที่นังพักได้พบผะอบ ซึ่งข้างในได้บรรจุพระบรมสารีกธาตุจึงนำไปถวายครูบาปินตา ซึ่งเป็นพระอุปฌาย์ของหลวงปู่หล้า อดีดเจ้าอาวาสวัดป่าตึง ขณะนั้นจำพรรษาอยู่วัดบ้านหลวง (วัดแม่ผาแหน) ปัจจุบัน ดังนั้นท่านครูบาปินตาจึงเห็นสมควรที่จะสร้างวัดขึ้นเพราะสถานที่แห่งนี้ เดิมทีเป็นวัดมาก่อนพร้อมทังมีชาวบ้านอาศัยอยู่และหมู่บ้านคือ บ้านป่าตึง บ้านปง และบ้านเหล่า จึงเห็นสมควรที่จะสร้างวัดขึ้นมา วัดป่าตึงเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2425 ในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านป่าตึง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 94 ตารางวา และได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 มกราคม 2427 มีสนาสนะและถาวรวัตถุเป็นหลักฐานมั่นคง มีพระภิกษุ – สามเณรอยู่จำพรรษาตลอดมา

วัดป่าตึง22 วัดป่าตึง29 วัดป่าตึง30

ปัจจุบัน ของมีค่าหลายอย่าง อาทิ วัตถุโบราณ พระพุทธรูป เครื่องถ้วยชามสังคโลก เก็บอยู่ใน พิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วยชาม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด และบนกุฏิไม้สักที่งดงามหลังใหญ่ ในวัดป่าตึง เป็นที่ตั้งสรีสังขารของเกจิอาจารย์ชื่อดัง คือหลวงปู่หล้า ซึ่งไม่เน่าเปื่อย บรรจุไว้ในโลงแก้วที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ ให้ผู้ที่มีศรัทธาได้บูชา ชื่อเสียงของหลวงปู่หล้า เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เนื่องด้วยท่านเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมอันงดงาม หลวงปู่หล้าท่านได้รับสมญานามจากศรัทธาญาติโยม เนื่องจากว่าท่านมีญาณวิเศษ ที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้ จนชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านว่า “หลวงปู่หล้า ตาทิพย์” หลวงปู่หล้ามรณภาพเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 เจริญอายุถึง 97 ปี

การเดินทางไปวัดป่าตึง

จากเมืองเชียงใหม่ ให้มาตามถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ลำปาง  จนถึงแยกดอนจั่น ให้เลี้ยวออกไปตามทางหลวง 1317  เส้นทางเดียวกับไปนํ้าพุร้อนสันกำแพง เลี้ยวขวาที่เข้าถนนหมายเลข 1147  (ตรงแยกจะมีป้ายบอก) มาทางเดียวกับสนามกอล์ฟอัลไพน์ แต่ให้ตรงเข้าไปอีก ประมาณ 5 กิโลเมตร วัดป่าตึง จะอยู่ทางขวามือ

ที่อยู่: หมู่ 8 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 57250
โทรศัพท์: 053-984700, 053-880061, 081-0246001, 089-851 5791

วัดป่าตึง20 วัดป่าตึง9


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -