หน้าแรกที่เที่ยววัดทรายมูล สันกำแพง

วัดทรายมูล สันกำแพง

วัดทรายมูล17 วัดทรายมูล22 วัดทรายมูล23วัดทรายมูล26 วิหารหลังใหญ่ในวัดทรายมูล สันกำแพง

ในจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อที่เหมือนกันกับวัดวัดทรายมูล หลายแห่งครับ เช่นที่อำเภอหางดง  ในเมืองมีวัดทรายมูลพม่า ที่อำเภอแม่ริมก็มี  แต่ที่ท็อปเชียงใหม่พามาชมวันนี้อยู่ที่อำเภอสันกำแพง 

วัดทรายมูลสันกำแพง เป็น วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2465 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2470 และมี พระครูพิพิธสุภาจาร สุภาจาโร เจ้าอาวาสวัดทรายมูล

 วัดทรายมูล10 วัดทรายมูล37 วัดทรายมูล36

ในอำเภอสันกำแพง มีวัดที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง  1ในนั้น คือวัดทรายมูล ที่ครูบาศุข และศรัทธาประชาชนช่วยเหลือกันในการพัฒนาสร้างวัด บนที่ดอนทรายท่ามกลางป่าไม้สันก้างปลา และสร้างเสนาสนะมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันนี้จนมีชื่อเสียง

ภายในวัดทรายมูล สันกำแพง มีสิ่งก่อสร้างหลายอย่าง มีความสวยงาม เช่น วิหารหลังใหญ่ พระอุโบสถ ซุ้มประตูวัดที่ใหญ่และสวย องค์พระเจดีย์ และยังมีพิพิธภัณฑ์ให้ชมอีกด้วย

วัดทรายมูล20 วัดทรายมูล31 วัดทรายมูล30 วัดทรายมูล4 วัดทรายมูล6 วัดทรายมูล8

ประวัติความเป็นวัดทรายมูล

วัดทรายมูล ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2246 แต่เดิมชื่อว่า วัดสันก้างปลาเพราะเรียกชื่อตามหมู่บ้าน แต่เดิมนั้นเป็นป่าไม้ก้างปลี่เกิดขึ้นที่ดอนทราย ที่น้ำแม่ออนพัดพามา ชาวบ้านในสมัยนั้นช่วยกันแผวถ้างสร้างโรงกระต๊อบมุงด้วยใบจาก ใช้เป็นโรงปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และศรัทธาทายกทายิกาศรัทธาที่อุปถัมภ์วัด

วัดทรายมูล แต่เดิมมีการบออกเล่าสืบต่อกันมา และอ้างประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ว่าสร้างขึ้นเมื่อสมัยเมืองเชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า สมัยพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ลิ้นคำ ตั้งแต่ พ.ศ. 2101 ถึง พ.ศ. 2317 เป็นเวลา 216 ปี มีพระยาสุรวะฤาชัยสงคราม (หนานติ๊บช้าง) กู้เอกราชพร้อมกับพระเจ้าตากสิน ช่วยกันกอบกู้เมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2317 ในสมัยนั้นเชียงใหม่ยังตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่ ในสมัยที่เจ้าแรนร่าเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 11 ซึ่งเป็นคนพม่าและมีเจ้าเมืองสืบต่อมาอีก 6 องค์ โดยได้ยึดคืนได้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2341 พระยากาวิละได้รวบรวมคนจากเมืองต่างๆ เหล่านั้นไว้เมืองเชียงใหม่หลังจากที่พม่าพ่ายแพ้แล้ว เมืองเชียงใหม่ตกเป็นเมืองร้างไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ โดยไปต้อนผู้คนจากเมืองปุ เมืองสาด เมืองแจด เมืองกึง เมืองกุน มารวมเมืองเชียงใหม่

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2342 ไปตีเอาชาวเมือง (ตอนเอาผู้คน) ในรัฐฉานมาไว้ที่วัวลาย นันตาสี่เหลี่ยม บ้านสะต่อย สร้อยไร่ ท่าร้างบ้านนา ทุ่งอ้อ และไปตีเอาเมืองเชียงตุง เมืองเชียงรุ้ง แคว้นต่างๆ ในสิบสองปันนามาถึงหัวเมืองบนถึงฝั่งแม่น้ำสาละวิน โดยเฉพาะเขตน้ำหนังดินล้านนามาก่อนรวม 57 หัวเมือง

ชาวทรายมูลแต่เดิมนั้นเป็นชาวไตเขินที่ถูกกวาดต้อนมาพร้อมกับชาวเขินบ้านสันก้างปลา บ้านมอญ บ้านสันกลางเหนือ และอีกหลายแห่งที่พลัดถิ่นอยู่กันคนละอำเภอ แต่ได้รับอิทธิพลในสมัยนั้น คือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน และมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ เช่น วัฒนธรรมการพูด การทำอาหาร การแต่งกาย การก่อสร้างบ้านเรือน และประเพณีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น

วัดทรายมูล1 วัดทรายมูล2 วัดทรายมูล3

สถานที่ตั้งวัดทรายมูล 

วัดทรายมูล (สันกำแพง) หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

การเดินทางไปวัดทรายมูล

เดินทางด้วยถนนหมายเลข 1006 (ถนนผ่านตัวเมืองสันกำแพง) ขับผ่านตัวเมืองมาเรื่อยๆ ไม่ไกลจะเห็นร้านผ่องพรรณข้าวซอย ขวามือ ขับเลยไปอีกนิด จะเห็นป้ายทางเข้าวัดทรายมูลด้านซ้ายมือ
วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 17.00 น.

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -