หน้าแรกที่ช็อปของฝากพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)

เชียงใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายหลายเเห่ง ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับต้นๆ ของชาวไทยเเละชาวต่างชาติเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับวันนี้ผมจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอฝาง ซึ่งโรงงานหลวงแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปแล้ว ยังเป็นสถานที่จัดแสดงแนวพระราชดําริในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย และไม่เพียงเเค่นั้น พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 ยังมีการกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการที่จัดแสดงวัตถุสะสม ที่เป็นสิ่งของจากชาวบ้านชุมชนบ้านยาง ที่บริจาคให้นำมาจัดแสดงภายในงานโดยผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) นิทรรศการแสดงภาพถ่าย ขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานหลวง และภาพถ่ายสมัยที่ในหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ อีกด้วย

museum-of-the-royal-project-fang-1-5 museum-of-the-royal-project-fang-1-7

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติดโดยสันติวิธี และพระราชวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงภาคเหนืออย่างรอบด้าน ครบวงจร และยั่งยืน พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ถูกสร้างขึ้นโดยมีสามส่วนหลัก ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และ ชุมชนบ้านยาง

ส่วนที่ 1 อาคารโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) เป็นพื้นที่จัดแสดงสายการผลิต การแปรรูปผลผลิตที่รับซื้อจากเกษตรกร โดยกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากโรงงานหลวงฯ มีทั้งผลไม้อบแห้ง แยมผลไม้ เครื่องดื่ม ธัญพืชบรรจุกระป๋อง ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ซอส และน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา “ดอยคำ” ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับ

museum-of-the-royal-project-fang-1-13 museum-of-the-royal-project-fang-1-16 museum-of-the-royal-project-fang-1-17 museum-of-the-royal-project-fang-1-20 museum-of-the-royal-project-fang-1-35 museum-of-the-royal-project-fang-1-36

ส่วนที่ 2 อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ มีวัตถุสะสม และข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิโครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด การเข้าชมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับ  ในการชมนิทรรศการจะมีเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์นำชมเป็นรอบๆ ทุกครึ่งชั่วโมงนะครับ รอบแรกเริ่มตั้ง แต่ 09.00 น. ไปจนถึงรอบสุดท้ายของแต่ละวัน นั่นคือเวลา 16.00 น. นะคร้าบบ

museum-of-the-royal-project-fang-1-38 museum-of-the-royal-project-fang-1-39 museum-of-the-royal-project-fang-1-40 museum-of-the-royal-project-fang-1-41 museum-of-the-royal-project-fang-1-42 museum-of-the-royal-project-fang-1-43 museum-of-the-royal-project-fang-1-44 museum-of-the-royal-project-fang-1-45 museum-of-the-royal-project-fang-1-46 museum-of-the-royal-project-fang-1-48museum-of-the-royal-project-fang-1-50 museum-of-the-royal-project-fang-1-53

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ มีมากมายหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการมีเจ้าหน้าที่พาชมนั้นได้ผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี ที่จะทำให้ผู้เข้าชมนั้นได้รับความรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการหลวงมากยิ่งขึ้น  และวัตถุสะสมในห้องจัดแสดงส่วนใหญ่ก็ได้รับบริจาค และให้ยืมจากเจ้าของที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านยางนั่นเอง ซึ่งของแต่ละชิ้นจะมีป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับที่มา ลักษณะการใช้งาน และอายุการใช้งานที่ผ่านมา เช่น  เกือกม้า กาน้ำทองแดง หม้อทองแดง อานม้า เตารีด อ่างน้ำดื่ม ลูกคิด ไหเกลือ ตะเกียงเจ้าพายุ แปรงขนม้า

 museum-of-the-royal-project-fang-1-60 museum-of-the-royal-project-fang-1-61 museum-of-the-royal-project-fang-1-72 museum-of-the-royal-project-fang-1-74 museum-of-the-royal-project-fang-1-75 museum-of-the-royal-project-fang-1-77 museum-of-the-royal-project-fang-1-79 museum-of-the-royal-project-fang-1-86 museum-of-the-royal-project-fang-1-89

ส่วนที่ 3 ชุมชนบ้านยาง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง แต่ชาวจีนยูนนานที่อพยพมาจากประเทศจีนได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่ตรงนี้จนถึงปัจจุบัน จึงทำให้บ้านหยางเป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนา นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปเที่ยวชมบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนได้อย่างใกล้ชิด ไปสัมผัสความเป็นธรรมชาติและความเป็นกันเองของชาวชุมชนบ้านหยาง ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่กันอย่างเรียบง่าย ชาวบ้านเป็นกันเอง ใจดี และภายในหมู่บ้านมีทั้งวัดจีน โบสถ์คริสต์ และมัสยิด ให้เที่ยวชมกันอีกด้วยนะครับ

museum-of-the-royal-project-fang-1-90 museum-of-the-royal-project-fang-1-92 museum-of-the-royal-project-fang-1-93 museum-of-the-royal-project-fang-1-96 museum-of-the-royal-project-fang-1-98 museum-of-the-royal-project-fang-1-99 museum-of-the-royal-project-fang-1-105 museum-of-the-royal-project-fang-1-106 museum-of-the-royal-project-fang-1-109 museum-of-the-royal-project-fang-1-110

museum-of-the-royal-project-fang-1-112

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) อยู่ในความดูแลของ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 ทุกวันอังคาร – เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดประจำปี 15-30 กันยายน) เวลา 8.30 -16.30 น.
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 53 05 1021 โทรสาร 0 5305 1019 museum-of-the-royal-project-fang-1-114

เชียงใหม่ เป็นเมืองที่ผมคุ้นเคยมานาน ไม่ว่าจะไปมากี่ครั้ง ซึ่งก็นับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับ แต่ไม่ว่าจะไปเมื่อไรก็ประทับใจทุกครั้ง แลอยากกลับไปเที่ยวอีกบ่อยๆเลยก็ว่าได้ แล้วผมก็หวังว่าทุกท่านที่ไปเที่ยวเชียงใหม่จะรู้สึกประทับใจเหมือนอย่างที่ผมรู้สึกด้วยเช่นกันนะคร้าบบ

museum-of-the-royal-project-fang-1-116 museum-of-the-royal-project-fang-1-118

ส่วนเส้นทางในการเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปอำเภอฝาง โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ถึงแยกดอยอ่างขางแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 9 กิโลเมตร

ลิงก์นำทาง https://goo.gl/maps/7tkZZNV81Mv


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -