หน้าแรกที่เที่ยวบ้านขอบด้ง บนดอยอ่างขาง

บ้านขอบด้ง บนดอยอ่างขาง

บ้านขอบด้ง ตั้งอยู่ระหว่างสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางกับบ้านนอแล เป็นหมู่บ้านของชาวมูเซอดำและมูเซอแดงที่ตั้งอยู่ที่บริเวณสันขอบอ่างระหว่างเขตดอยอ่างขางและอำเภอฝาง ห่างจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นจุดให้บริการอาหารและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก และผลไม้ดอง

ชาวเขาที่นี่นับถือผี มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย พอเพียง หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน และยังมีโครงการมัคคุเทศก์น้อยที่อบรมเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้งเพื่อช่วยอธิบายวิถีชีวิตของพวกเขาให้ผู้มาเยือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความรักท้องถิ่นให้เด็กๆ ด้วย

บ้านขอบด้งเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่คึกคักเป็นพิเศษ บริเวณโดยรอบมีร้านอาหารเปิดขายในบริเวณนี้หลายร้าน

เศรษฐกิจพอเพียง…วิถีชีวิตที่สงบสุข…อากาศที่บริสุทธิ์..

บ้านขอบด้ง (9) บ้านขอบด้ง (10) บ้านขอบด้ง (11) บ้านขอบด้ง (12) บ้านขอบด้ง (13) บ้านขอบด้ง (14) บ้านขอบด้ง (15) บ้านขอบด้ง (16) บ้านขอบด้ง (17) บ้านขอบด้ง (1) บ้านขอบด้ง (2) บ้านขอบด้ง (3) บ้านขอบด้ง (5) บ้านขอบด้ง (6) บ้านขอบด้ง (7) บ้านขอบด้ง (8)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -