Tag Archives: โรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สังกัด สำนักงานเขต …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) สังกัด สำน …

อ่านต่อ