Tag Archives: แคปหมู

ตลาดประตูเชียงใหม่ (กาดประตูเชียงใหม่) แหล่งของอร่อยเช้า-เย็น

ขึ้นชื่อว่า ตลาด หรือคนทางเหนือเรียกว่า กาด ก็ต้องมีสินค้า ต …

อ่านต่อ