Tag Archives: เสาหลักเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมือง เสาหลักเมืองเมื่อแรกเริ่มสร้างเชียงใหม่

วิหารไม้สร้างออกมาบนถนนอินทรวโรรส เพราะมีเหตุผลดั่งเดิม วัดอ …

อ่านต่อ