Tag Archives: เจดีย์ชเวดากอง

วัดแสนฝาง พระเจดีย์ชเวดากองแห่งเมืองเชียงใหม่

วัดแสนฝางอยู่ติดแยกยุโรป (แยกขับสวนทางซ้าย) วัดแสนฝาง หรือวั …

อ่านต่อ