Tag Archives: ออกกำลังกาย

CITY GYM ฟิตเนสในหมู่บ้านโพธาราม เชียงใหม่

      CITY GYM เป็นยิมในหมู่บ้านโพธาราม ถนนโพธารามที่จะทะลุไ …

อ่านต่อ

พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะบวกหาด เชียงใหม่

เจื้อยแจ้วจำนรรจา มวลนกกาพาส่งเสียง ลมหวนคร่ำครวญเพลง บรรเลง …

อ่านต่อ