Tag Archives: สิงห์อาสา

เปิดภารกิจ “สิงห์อาสาโมเดล” สู้ภัยแล้งปี 59 ระดมทีมร่วมฝ่าวิกฤตครบวงจรต้นน้ำ-ปลายน้ำ

แม้ย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤตภัย …

อ่านต่อ