Home >> Tag Archives: สมัยพม่าปกครอง

Tag Archives: สมัยพม่าปกครอง

ประวัติศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ (สมัยราชวงศ์มังราย และสมัยพม่าปกครอง)

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่ …

อ่านต่อ