Tag Archives: สถานที่พักผ่อน

ห้วยตึงเฒ่า แหล่งพักผ่อนใกล้เมืองเชียงใหม่

ห้วยตึงเฒ่า นับว่าเป็นแหล่งพักผ่อนที่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากๆ …

อ่านต่อ

พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะบวกหาด เชียงใหม่

เจื้อยแจ้วจำนรรจา มวลนกกาพาส่งเสียง ลมหวนคร่ำครวญเพลง บรรเลง …

อ่านต่อ