Home >> Tag Archives: ศิลปะพม่า

Tag Archives: ศิลปะพม่า

วัดป่าเป้า วัดไทใหญ่แห่งแรกในเชียงใหม่

วัดป่าเป้า อยู่ริมถนนรอบคูเมืองด้านนอกใกล้กับแจ่งศรีภูมิ หาก …

อ่านต่อ