Tag Archives: ศาลากลางเก่า

ประเพณีบูชาอินทขิลและตำนานอินทขิล

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นภายในว …

อ่านต่อ