Tag Archives: วัดในอำเภอแม่วาง

วัดถ้ำดอยโตน สถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบ แม่วาง

จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่อย่างมากมาย นับว่าเป …

อ่านต่อ

ชมความงามวัดดอยสัพพัญญู พระพุทธรูป 4 ทิศ

วัดดอยสัพพัญญู เดิมเป็นวัดร้างชื่อ วัดน้ำบ่อติ๋บ หรือแปลได้ว …

อ่านต่อ