Tag Archives: วัดเจดีย์หลวง

เที่ยวชมพระธาตุเจดีย์หลวง องค์ใหญ่ที่สุดแห่งอาณาจักรล้านนา

องค์เจดีย์หลวง พระพุทธพจนวราภรณ์ ( จันทร์ กุสโล ) ท็อปเชียงใ …

อ่านต่อ

ประเพณีบูชาอินทขิลและตำนานอินทขิล

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นภายในว …

อ่านต่อ