Tag Archives: วัดเก่าแก่

วัดลอยเคราะห์ วัดเก่าท่ามกลางเมืองสมัยใหม่

ถนนลอยเคราะห์ คนเชียงใหม่รู้ดี ว่าถนนเส้นนี้เป็นย่านท่องเที่ …

อ่านต่อ

วัดพันเตา กับเรื่องราวเตาหลอมองค์พระนับพัน

ที่มาของนามแห่งวัดพันเตานันเพี้ยนมาจาก คำว่า พันเต้า ในภาษาล …

อ่านต่อ