Tag Archives: วัดอินทขิล

ประเพณีบูชาอินทขิลและตำนานอินทขิล

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นภายในว …

อ่านต่อ