Tag Archives: วัดร่ำเปิง

49 Garden Cafe’ & Bistro (ร้านสีเหลืองใกล้วัดร่ำเปิง)

ร้านสีเหลืองสวยสะดุดตานี้อยู่ใกล้ๆ กับบ้านข้างวัด บริเวณวัดร …

อ่านต่อ

วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) สุดยอดสถานกล่อมเกลาจิตใจ

หากคุณมาเยือนมืองเชียงใหม่แล้วอยากหาเวลาปฏิบัติธรรม  เพื่อกล …

อ่านต่อ