Tag Archives: วัดป่าเป้า

วัดป่าเป้า วัดไทใหญ่แห่งแรกในเชียงใหม่

วัดป่าเป้า อยู่ริมถนนรอบคูเมืองด้านนอกใกล้กับแจ่งศรีภูมิ หาก …

อ่านต่อ