Tag Archives: วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคล ทำบุญปล่อยปลา เชียงใหม่

ทางเข้าวัดชัยมงคล วัดแห่งนี้อยูในย่านเจริญประเทศติดกับแม่น้ำ …

อ่านต่อ